Având în vedere finalizarea perioadei de tranziție stabilită prin dispozițiile art.8 din Legea 186/2023 privind înfiinţarea Universităţii Naţionale de Ştiinţă şi Tehnologie POLITEHNICA Bucureşti, este necesară stabilirea noii Comisii de etică universitară din cadrul POLITEHNICII București.

Conform Hotărârii Senatului POLITEHNICII București nr. 131/30.05.2024, Comisia de Etică Universitară va fi formată din 15 membri, dintre care 11 cadre didactice și de cercetare și 4 studenți.
În acest sens, vă aducem la cunoștință faptul că a fost demarat procesul de selecție a componenței Comisiei de etică universitară din POLITEHNICA București.

În conformitate cu Legea Învățământului Superior nr.199/2023, alin (4), din comisiile de etică universitară, nu pot face parte:
– persoane care deţin funcţia de rector, preşedinte al senatului, prorector, decan, prodecan, director general administrativ, director general adjunct administrativ, director de departament, director de filială, director de extensie, precum şi director de unitate de cercetare-dezvoltare, de proiectare sau de microproducţie în instituţia de învăţământ superior;
– persoane care au încălcat normele de etică şi deontologie universitară.

Precizăm faptul că atribuțiile și abaterile de la normele de etică și deontologie în activitatea didactică și de cercetare universitară sunt stabilite prin dispozițiile art. 163 și art. 168 din Legea Învățământului Superior nr.199/2023, cu modificările și completările ulterioare.

Având în vedere cele prezentate, în perioada 14 – 21 iunie a.c., persoanele interesate să ocupe o poziție în Comisia de etică universitară, atât cadrele didactice cât și studenții, sunt invitate să transmită o cerere, înaintată rectorului universității, la următoarele adrese de e-mail: