SIMBA – VĂ INVITĂ SĂ PARTICIPAȚI LA CONFERINȚA CONSILOX 2020

SIMBA – VĂ INVITĂ SĂ PARTICIPAȚI LA CONFERINȚA CONSILOX 2020

In perioada 9-12 septembrie 2020, va avea loc la Alba Iulia sub patronajul Academiei de Științe Tehnice din România și al Ministerului Educației Naționale și Cercetării Științifice – Conferința Internațională CONSILOX XIII 2020

Evenimentul este de interes general pentru învățământul superior din România si în special pentru doctoranzii din UPB și implicit din cadrul proiectului SIMBA.

Tematica generală a Conferinței : ”Materiale inteligente și prietenoase cu mediul înconjurător”. În cadrul acestei teme generale se vor circumscrie tematicile tradiționale și emergente ale domeniului:

 • lianți;
 • sticlă și vitroceramică;
 • ceramică;
 • materiale refractare și termoizolante;
 • betoane, mortare, adezivi;
 • bio și nanomateriale, nanotehnologii;
 • protecția mediului.

CONSILOX XIII se va desfășura în sesiuni plenare precum și în prezentări de postere. Cu acest prilej va fi organizată și o expoziție tehnică în care firmele interesate își vor putea prezenta standuri proprii cu produse sau echipamente de cercetare.

Totodată, se va organiza și un work-shop cu tema ”Utilizarea eficientă a resurselor și deșeurilor în industria silicaților și compușilor oxidici”.

Organizatori

– Academia de Științe Tehnice din România – ASTR;

– Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice;

– Universitatea POLITEHNICA din București – Facultatea de Chimie Aplicată și Știința Materialelor;

– Universitatea ”1Decembrie 1918” Alba Iulia

– Ceprocim S.A. București;

– Fundația pentru Știința și Ingineria Materialelor Oxidice ”Șerban Solacolu”;

– Patronatul din Industria cimentului și altor produse minerale pentru construcții din România – CIROM;

– Apulum Alba Iulia;

– Societatea Română de Ceramică;

Date importante

– transmiterea rezumatelor – 15.04.2020;

– acceptarea comunicărilor – 5.06.2020;

– transmiterea lucrărilor în extenso (optional) – 06.07.2020;

– evaluarea lucrărilor publicabile – 31.07.2020;

– transmiterea lucrărilor finale – 31.08.2020

Informaţii generale:

 • Lucrările CONSILOX – XIII se vor desfăşura în perioada 9 – 12 septembrie 2020 la Alba Iulia;
 • Limbile Conferinţei sunt româna şi engleză;
 • Formularul de înregistrare preliminară, precum şi rezumatele lucrărilor vor fi transmise Secretariatului General al Conferinţei, până la data de 15 aprilie 2020 pe adresa consilox@ceprocim.ro.
 • Rezumatele şi lucrările se redactează în limbile română și engleză de către participanţii români şi numai în engleză de către cei străini;
 • Durata lucrărilor invitate va fi de 30 minute, iar a comunicărilor orale de 15 minute (inclusiv întrebări şi discuţii);
 • Notificarea acceptării comunicărilor (oral sau poster) se va face până la data de 5 iunie 2020;
 • Rezumatele lucrărilor vor fi publicate în volumul Conferinţei, iar lucrările reprezentative vor fi publicate, cu acceptul autorilor, în Revista Română de Materiale / Romanian Journal of Materials (cotată ISI) vezi http://solacolu.chim.upb.ro/.
 • Lucrările în extenso vor fi transmise la Secretariatul General al Conferinţei până la 06 iulie 2020 si vor fi recenzate de specialisti in domeniu; în cazul acceptarii iar forma finală trebuie transmisă până la 31 august 2020;
 • Informaţii suplimentare se pot obţine accesând site-ul Conferintei, http://www.consilox.ro sau de la Secretariatul General al Conferintei consilox@ceprocim.ro.

Instrucţiuni pentru redactarea lucrărilor :

 • Redactarea rezumatelor (max. 500 de cuvinte) se va face în limba română şi în limba engleză de către participanţii români şi numai în engleză de către cei străini;
 • Tehnoredactarea rezumatelor se va face utilizând editorul MS Word;
 • Formatul paginii este A4, cu margini de 25 mm (stânga, dreapta, sus şi jos), cu font Arial 12 pts, textul spaţiat la 1 rând;
 • Paginile nu vor fi numerotate;
 • Titlul comunicărilor (în limba română şi în limba engleză) va fi înserat la 30 mm de la marginea de sus a paginii, cu majuscule, cu font Arial 14 pts, bold;
 • Sub titlu se vor scrie numele autorilor şi numele instituţiei cu font Arial 12 pts, italic;
 • Urmează rezumatul în limba română şi/sau în limba engleză, apoi textul propriu-zis al lucrării şi bibliografia;
 • In cazul redactarii lucrarilor in extenso se vor respecta indicatiile disponibile pe site-ul Revistei Romane de Materiale (http://solacolu.chim.upb.ro/Pentru_Autori.htm)
 • Rezumatele şi lucrările, redactare conform instrucţiunilor de mai sus, vor fi transmise electronic Secretariatului General, respectând calendarul Conferintei.

Taxa de participare la Conferință

 • 250 Euro – pentru specialiștii din industrie, învățământul superior și din cercetare-dezvoltare;
 • 100 Euro – pentru doctoranzi, masteranzi, studenți, persoane însoțitoare;
 • 350 Euro – expozanți la Expoziția tehnică (stand 2m x 2m). În cazul în care se dorește și o prezentare (maxim 10 minute) în cadrul Conferinței, taxa este de 500 Euro.

Taxa de participare se va achita până la data de 31.07.2020. După această data, taxa se majorează cu 20%.  Taxa de participare include: materialele Conferinței (numai pentru specialiști, doctoranzi,masteranzi, studenți), pauzele de cafea, mesele de prânz și cină, Cocktail de bun venit, Gala Dinner, vizite la obiective industriale, program social.

Vă rugăm completaţi şi transmiteţi talonul la Secretariatul General al Conferinţei CONSILOX XIII pe adresa consilox@ceprocim.ro. până la data de 15 aprilie 2020.

Mai multe informații gasiți pe site-ul conferinței – aici (http://www.consilox.ro/index.html)

 

Date de contact:

Chira Cornel Expert comunicare si informare

Proiect E-mail: ​simba@upb.ro