SIMBA – Perioada de înscriere se prelungește până la data de 31 august 2019

SIMBA – Perioada de înscriere se prelungește până la data de 31 august 2019

Prelungirea perioadei de înscriere la proiectul de burse doctorale și postdoctorale „SIMBA” (1-31 august 2019)

Ca urmare a ERATEI nr. 1/23.08.2019 la Metodologia de selecție a grupului ţintă al proiectului Sisteme de învăţare bazate pe muncăprin burse antreprenor pentru doctoranzişi postdoctoranzi (SIMBA), MySMIS 124705 (nr. contract 51668/09.07.2019), Universitatea POLITEHNICA din București anunță prelungirea perioadei de înscriere a doctoranzilor și cercetătorilor posdoctorat. Persoanele intereste să facă parte din grupul țintă al proiectului se pot înscrie online, în intervalul ​1-31 august 2019​, la adresa ​placedo.pub.ro/inscriere ​ . Informații suplimentare despre proiect dar si condițiile necesare pentru înscriere le puteți găsi la adresa – ​https://upb.ro/metodologie-selectie-grup-tinta-proiecte-europene/#simba

Obiectivul general al proiectului îl reprezintă​creșterea ratei de inserție pe piața muncii a 70 de doctoranzi și 30 de cercetători postdoctorat în domeniile Chimie, Inginerie chimicăși Ingineria materialelor​, realizată prin activități de instruire la un potențial loc de muncă, ca urmare a parteneriatelor cu agenți economici și instituții din domeniul CDI, cu accent pe sectoarele economice cu potențial competitiv conform SNC și pe domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI, prin participarea la programe de formare a competențelor antreprenoriale și transversale, în sprijinul creșterii utilitățiiși calității sistemelor de educație și formare profesională.

Va mulțumim pentru înțelegere și vă urăm succes!

Date de contact: Chira Cornel Expert comunicare si informare

Proiect E-mail: ​simba@upb.ro