SIMBA – Liste finale cu doctoranzii si cercetătorii postdoctoranzi admisi

SIMBA – Liste finale cu doctoranzii si cercetătorii postdoctoranzi admisi

Listă finala cu doctoranzii admiși pentru înscrierea în proiectul Sisteme de învăţare bazate pe muncă prin burse antreprenor pentru doctoranzi şi postdoctoranzi (SIMBA), MySmis 124705

Listă finala cu postdoctoranzii admiși pentru înscrierea în proiectul Sisteme de învăţare bazate pe muncă prin burse antreprenor pentru doctoranzi şi postdoctoranzi (SIMBA), MySmis 124705