S.l.dr.ing. DEACONU Ioan Dragos /Sisteme de actionari electrice si sisteme inteligente pentru gestionarea aplicatiilor specifice ingineriei electrice

Universitatea POLITEHNICA din Bucureşti, IOSUD în domeniul: Inginerie electrică, a propus componenţa Comisiei de specialitate pentru evaluarea tezei de abilitare, cu titlul: ”Sisteme de actionari electrice si sisteme inteligente pentru gestionarea aplicatiilor specifice ingineriei electrice”, elaborată de   S.L.dr.ing. DEACONU IOAN DRAGOŞ, titular la Universitatea POLITEHNICA din Bucureşti:

1. Prof. VALENTIN NĂVRĂPESCU – Universitatea POLITEHNICA din Bucureşti

2. Prof. VASILE ŢOPA – Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca

3. Prof. CĂLIN MUNTEANU – Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca

S.L.dr.ing. DEACONU Ioan Dragos LISTA DE LUCRARI / CV/ FISA VERIFICARE INDEPLINIRE STANDARDE/ REZUMATUL LUCRARII

Susținerea publică a tezei de abilitare va avea loc in data de 31 mai 2019, de la ora 10.30, in sala EC 201, Facultatea de Inginerie Electrica.