Proiectul : ”A-SUCCES”
Cod MySMIS: 125125
POCU: Axa prioritară 6
Implementare: 10.07.2019 - 09.01.2021.
 

„Dezvoltarea competențelor de antreprenoriat ale doctoranzilor și
postdoctoranzilor – cheie a succesului în carieră (A-Succes)”, ID 125125, în baza contractului de finanţare nr. 51675/09.07.2019.

UPB, anunturi fonduri europene, sigle
[ult_layout layout_style=”4″ list_style=”9″ image_size=”400x225_ul_grid_16_9_1x” s_image_hover_effect=”1″ s_overlay_hover_effect=”ultimate-layouts-hover-css-fade” s_categories=”0″ s_metas_o_author=”0″ s_metas_o_comment=”0″ pagination=”1″ lazyload=”1″ quick_view=”0″ taxonomies=”post_tag” query_include_children=”0″ price_font_weight=”” atcb_font_weight=”” title_font_weight=”” metas_font_weight=”” excerpt_font_weight=”” filter_font_weight=”” tab_font_weight=”” pagination_font_weight=”” d_i_filter=”262″ posts_per_page=”8″ i_taxonomies=”262″ e_ids=”430″][ult_layout_filter display_type=”2″ query_type=”1″][ult_layout_filter_items show_all=”0″ filter_item_sort=”1″ filter_items=”262″][/ult_layout_filter][/ult_layout]

A-Succes

Obiectivul general:

Facilitarea tranziției de la educație la muncă a unui număr de 70 de doctoranzi și 30 de postdoctoranzi în domeniile de cercetare inginerie electrică, inginerie energetică, inginerie electonică, telecomunicații și tehnologii informaționale, calculatoare și tehnologia informației și ingineria sistemelor, prin participarea acestora la programe de formare antreprenorială, module de cursuri complementare, orientare și consiliere profesională, precum și activități de învățare la un potențial loc de muncă/cercetare/inovare, dezvoltate în parteneriat cu agenți economici și actori din domeniul CDI, cu accent pe sectoarele economice cu potențial competitiv idenificate conform SNC și domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI, în sprijinul consolidării și creșterii calității sistemelor de educație și formare profesională.

Este format din 70 de studenți doctoranzi cu frecvență, înmatriculați în ultimii doi ani ai programului de studii doctorale și 30 de cercetători postdoctorat care au obținut titlul științific de doctor cu cel mult 5 ani înainte de admiterea în programul postdoctoral.

A-Succes

Grupul țintă: