Prof.dr.ing. Ruxandra VIDU / NANOMATERIALS FOR ENERGY AND WATER TREATMENT APPLICATIONS

Universitatea POLITEHNICA din Bucureşti a propus componenţa Comisiei de specialitate pentru evaluarea tezei de abilitare cu titlul: ”NANOMATERIALS FOR ENERGY AND WATER TREATMENT APPLICATIONS” elaborată de Prof.dr.ing. Ruxandra VIDU.

CV/ LISTA DE LUCRARI/ FISA DE VERIFICARE INDEPLINIRE STANDARDE/ REZUMATUL LUCRARII

Propunerea pentru componenta comisiei de abilitare.

Site-ul oficial al Universităţii POLITEHNICA din Bucureşti: www.upb.ro/doctorat.html