Prof.dr.ing. NEAGU (UNGUREANU) Georgeta Mihaela / Contributions to biosignal processing and analysis

Universitatea POLITEHNICA din Bucureşti, IOSUD în domeniul: Inginerie Electronică, Telecomunicaţii şi Tehnologii Informaţionale, a propus componenţa Comisiei de specialitate pentru evaluarea tezei de abilitare, cu titlul: «Contributions to biosignal processing and analysis», elaborată de Prof.dr.ing. NEAGU (UNGUREANU) GEORGETA MIHAELA, titular la Universitatea POLITEHNICA din Bucureşti

Componenta comisiei de specialitate:

1. Prof. Mihai Ciuc – Universitatea POLITEHNICA din Bucureşti

2. Prof. Laurentiu Mihail Ivanovici – Universitatea „Transilvania” din Brasov

3. Prof. Liviu Goras – Universitatea Tehnica „Gheorghe Asachi” din Iasi

Prof.dr.ing. NEAGU (UNGUREANU) Georgeta Mihaela – LISTA DE LUCRARI/ CV/ FISA VERIFICARE INDEPLINIRE STANDARDE/ REZUMAT LUCRARE – ENGLEZA