IOSUD Universitatea POLITEHNICA din Bucureşti – Scoala Doctorala Ingineria Sistemelor Biotehnice – a propus componenţa Comisiei de specialitate pentru evaluarea tezei de abilitare cu titlul: ”MECHANICAL VIBRATIONS AND ULTRASONIC GUIDED WAVES” elaborată de prof.dr.ing. Mihai Valentin PREDOI, cu functia de baza la Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti, Facultatea Ingineria Sistemelor Biotehnice.

CV / LISTA DE LUCRARI / FISA DE VERIFICARE INDEPLINIRE STANDARDE/ REZUMATUL LUCRARII / PROPUNERE PENTRU COMISIA DE ABILITARE