Prof.dr.ing. CAZACU Emil/Calitatea si eficienta energiei in instalatiile electrice moderne

Universitatea POLITEHNICA din Bucureşti, IOSUD în domeniul: Inginerie electrică, a propus componenţa Comisiei de specialitate pentru evaluarea tezei de abilitare, cu titlul: ”Calitatea si eficienta energiei in instalatiile electrice moderne”, elaborată de Prof.dr.ing. CAZACU Emil, titular la Universitatea POLITEHNICA din Bucureşti, după cum urmează:

  1. Prof. VALENTIN NĂVRĂPESCU – Universitatea POLITEHNICA din Bucureşti;
  2. Prof. MUNTEANU CĂLIN – Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca;
  3. Prof. GĂICEANU MARIAN – Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi.

Prof.dr.ing. CAZACU Emil LISTA DE LUCRARI/ CV/ FISA DE VERIFICARE INDEPLINIRE STANDARDE/ REZUMATUL LUCRARII.

Susținerea publică a tezei de abilitare va avea loc in data de 31 mai 2019, de la ora 11.30, in sala EC 201, Facultatea de Inginerie Electrica.