Proces Verbal evaluare – AutoDrive / IatAli / NETIO

Comisia de concurs pentru ocuparea postului de cercetător în cadrul proiectului cu titlul „SEMANTIC — Semantic Media Analytics”, contract subsidiar nr. 20176/30.10.2019, parte a proiectului „Ecosistem de cercetare, inovare şi dezvoltare de produse şi servicii TIC pentru o societate conectată la Internet of Things-NETIO, ID 40270″, ctr. nr. 53/05.09.2016, numită prin Decizia Rectorului nr. 3211/19.02.2020, a procedat la selecţia şi evaluarea dosarului de concurs.

PROCES-VERBAL_4090

Comisia de concurs pentru ocuparea posturilor de membru in echipă — asistent de cercetare în cadrul proiectului cu titlul „Agent inteligent pentru găsirea reţelor culinare pe baza imaginilor de alimente – IntAli”, parte a proiectului „Ecosistem de cercetare, inovare şi dezvoltare de produse şi servicii TIC pentru o societate conectată. la Internet of Things — NETIO”, numită prin Decizia Rectorului nr. 3213/19.02.2020, a procedat la selecţia şi evaluarea dosarelor de concurs.

PROCES VERBAL_4091

Anunţul de selecţie a personalului a fost publicat pe site-ul instituţiei, www.upb.ro şi la avizierul UPB la data de 24.02.2020. Termenul limită pentru depunerea dosarelor a fost 06.03.2020. Comisia de concurs pentru ocuparea posturilor de membru în echipă — asistent de cercetare în cadrul proiectului cu titlul „Sistem inteligent de decizie si predictie pentru conducerea autonoma a vehiculelor electrice (AutoDrive)”, parte a proiectului „Ecosistem de cercetare, inovare şi dezvoltare de produse şi servicii TIC pentru o societate conectată la Internet of Things-NETIO, ID 40270″, ctr. nr. 53/05.09.2016, numită prin Decizia Rectorului nr. 3212- 1/19.02.2020, a procedat la selecţia şi evaluarea dosarelor de concurs.

PROCES VERBAL_4092