Procedura de selecție a partenerilor pentru propunerea de proiect – PRACTICE

Procedura de selecție a partenerilor pentru propunerea de proiect – PRACTICE

Procedura de selecție a partenerilor pentru propunerea de proiect „Sinergia mediului universitar cu cel economic pentru a răspunde nevoilor actuale și viitoare ale pieței muncii în domeniile electric, energetic și știința materialelor (PRACTICE)”

Rezultat final

Al procedurii de selecție a partenerilor pentru proiectul cu titlul „Sinergia mediului universitar cu cel economic pentru a răspunde nevoilor actuale și viitoare ale pieței muncii în domeniile electric, energetic și știința materialelor (PRACTICE)”, în cadrul Axei prioritare 6 – Educație și competențe a POCU, Prioritatea de investiții 10.iv: Sporirea relevanţei pe piaţa forţelor de muncă a educaţiei şi a sistemelor de formare, facilitarea tranziţiei de la educaţie la piaţa forţelor de muncă şi consolidarea formării şi a sistemelor de formare profesională, precum şi a calităţii lor, inclusiv prin mecanisme de anticipare a competenţelor, adaptarea programelor de învăţământ şi instituirea şi dezvoltarea unor sisteme de învăţare la locul de muncă, inclusiv a unor sisteme de învăţare duală şi programe de ucenicie, Obiectivul specific 6.13, Apelul „Stagii de practică pentru studenţi”. Rezultatele intermediare ale concursului au fost publicate pe site-ul instituției, www.upb.ro, la data de 26.07.2019. Până la împlinirea termenului limită de depunere a contestațiilor, 30.07.2019 ora 15:00, nu s-a depus nicio contestație.

Rezultatul final al procedurii de selecție a partenerilor pentru proiectul cu titlul „Sinergia mediului universitar cu cel economic pentru a răspunde nevoilor actuale și viitoare ale pieței muncii în domeniile electric, energetic și știința materialelor (PRACTICE)” este următorul:

Nr. Crt. Candidat Punctaj final Rezultat final
1.
Asociația Comitetul Național Român al Consiliului Mondial al Energiei (CNRCME)
88,6 puncte ADMIS