Universitatea furnizează organelor competente documentele solicitate în vederea desfășurării cercetării și stabilirii adevărului în cauză. UPB a demarat o analiză proprie pentru a proteja studenții și comunitatea academică, pe parcursul întregului demers judiciar.
Unul dintre principiile de bază ale funcționării comunității academice este cel al integrității, iar UPB se disociază de orice abatere de la acest principiu.
În cazul în care, acuzațiile vor fi confirmate la finalul demersului judiciar, soluția adoptată de către universitate va fi una fără echivoc.

COMUNICAT DE PRESA