Universitatea Națională de Știință și Tehnologie POLITEHNICA București , în calitate de coordonator/lider de parteneriat al proiectului prioritar HUB Român de Inteligență Artificială – HRIA, anunță deschiderea procesului de selecție a partenerilor privați (IMM-uri) pentru includerea acestora în consorțiul care va implementa proiectul “HUB Român de Inteligență Artificială”
Proiect finanțat prin programul „Creștere Inteligentă, Digitalizare și Instrumente Financiare 2021-2027”.

Scopul prezentului apel este selecția a 7 entități private – întreprinderi mici și mijlocii (IMM) care vor participa, împreună cu partenerii publici,
la îndeplinirea obiectivelor proiectului HRIA. IMM-urile eligibile ca parteneri în cadrul acestui proiect vor fi selectate, într-un mod transparent,
conform legislației în vigoare și Pachetului de informații.
IMM-urile selectate vor semna Acordul de parteneriat cu entitățile publice din HRIA.

Calendarul competiției:

Lansarea competiției: 5.10.2023
Depunerea documentelor de participare: 19.10.2023 ora 16:00
Comunicarea rezultatelor finale ale competiției: 6.11.2023

Termenul de depunere pentru documentele de participare se prelungește pana pe data de 24 octombrie 2023 ora 17:00

Calendar actualizat:

Lansarea competiției – 05.10.2023
Primirea documentelor propunerii – 24.10.2023, ora 17:00
Comunicarea rezultatelor de eligibilitate – 03.11.2023
Comunicarea rezultatelor evaluării – 09.11.2023
Comunicarea rezultatelor finale – 14.11.2023

CALENDAR ACTUALIZAT 

ANUNT LANSARE PROIECT

Rezultatele procedurii de selecție a partenerilor privați din cadrul competiției aferente proiectului HRIA

Informații suplimentare și documentele necesare:
https://upb.ro/hub-roman-de-inteligenta-artificiala-hria/
Email: infohria@upb.ro