PISA – REZULTATELE FINALE ALE ETAPEI PRIVIND SELECȚIEI GRUPULUI ȚINTĂ

PISA – REZULTATELE FINALE ALE ETAPEI PRIVIND SELECȚIEI GRUPULUI ȚINTĂ

Echipa proiectului „PROFESORI INOVATORI – STUDENȚI ANTREPRENORI! (PISA)”,
cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014 – 2020,

Axa prioritară 6: „Educație și competențe”, Cod SMIS 125202,

anunță rezultatele finale pentru persoanele care au participat la procesul de selecție.

Obiectivul general al proiectului îl reprezintă creșterea accesului și participării la educația universitară,
precum și creșterea atractivității ofertelor educationale la nivelul universităților partenere, prin:
furnizarea de programe antreprenoriale, remediale, servicii de consiliere și orientare profesională
și acordarea de burse pentru 420 de studenți (340 de la UPB și 80 de la UPIT) din medii dezavantajate;
îmbunătațirea competentelor profesionale pentru 75 de cadre didactice din UPIT; dezvoltarea a 3 oferte
educaționale inovatoare și corelate cu piața muncii; activități de conștientizare pentru
50 de elevi din medii defavorizate.

Rezultate finale