Universitatea POLITEHNICA din București susține activ dezvoltarea de parteneriate cu instituții de învățământ superior și alte organizații de profil. De-a lungul celor aproape 200 de ani de experiență, UPB a încheiat numeroase protocoale bilaterale atât pentru asigurarea schimbului de studenți și cadre didactice, cât și pentru dezvoltarea cercetării în domeniul științelor inginerești.