header newsletter upbConcursul de matematică “Profesor Marcel ROŞCULEŢ”

Concursul de matematică “Profesor Marcel ROŞCULEŢ”
Facultatea de Inginerie Electrică a Universităţii POLITEHNICA din Bucureşti (UPB), Institutul de Statistică Matematică şi Matematică Aplicată “Gheorghe Mihoc – Caius Iacob” (ISMMA) al Academiei Române şi Societatea de Ştiinţe Matematice din România (SSMR), organizează începând din anul 2011 Concursul de Matematică pentru Ingineria Electrică, “Profesor Marcel ROŞCULEŢ”, adresat liceenilor (clasele XI şi XII) care îşi doresc o carieră în inginerie.

Aflat în acest an (2016) la a 6-a ediţie, concursul are drept scop promovarea Matematicii ca element esenţial al educaţiei inginereşti şi apropierea elevilor de Ingineria Electrică. Concursul este fără taxă de participare şi se desfăşoară la Facultatea de Inginerie Electrică a UPB. Organizarea sa (probleme propuse, subiecte de concurs, supraveghere, corectură etc.) este în sarcina UPB, ISMMA şi SSMR.

Concursul este de tip “regional”, înscris în calendarul manifestărilor aprobate de minister.

Tematica concursului este în cadrul programei de liceu şi orientată către matematica aplicată în inginerie. Standardele de calitate şi exigenţa sunt specifice examenelor de admitere la Universitatea POLITEHNICA din Bucureşti.

Premiile acordate câştigătorilor şi profesorilor instructori de către Facultatea de Inginerie Electrică sunt simbolice, promoţionale.

Ediţia din acest an, înscrisă în ciclul de manifestări organizate cu prilejul aniversării a 150 de ani de la înfiinţarea Academiei Române, are loc la data de 7 Mai, 2016.Date despre perioada de înscriere, sala, ora şi locul de desfăşurare, probleme pregătitoare, alte informaţii se găsesc pe site-ul concursului, la adresa: http://concurs-matematica.pub.ro/

Competiţii lansate în cadrul PNCDI III

În cadrul Planului Naţional de Cercetare-Dezvoltare şi Inovare pentru perioada 2015-2020 (PNCDI III) au fost lansate şi sunt în derulare o serie de competiţii de propuneri de proiecte:

Bursa Tânărului Cercetător (PN-III-DCD-RU-BT-2016-1)
Proiecte de mobilitate pentru cercetători cu experienţă din diaspora (PN-III-DCD-RU-MCD-2016-1)
Proiecte de mobilitate pentru tineri cercetători din diaspora (PN-III-DCD-RU-MCT-2016-1)
Proiecte de cercetare ERC-like (PN-III-CERC-CO-CI-2016-1)
Cererile de finanţare se depun prin intermediul platformei online www.uefiscdi-direct.ro, nefiind necesară depunerea în format tipărit. Platforma de depunere online a cererilor de finanţare va fi disponibilă începând cu 3 mai 2016.

Apel CEA-RO „Energie nucleară, energii alternative şi aplicaţii”

A fost lansat apelul CEA-RO pentru propuneri de proiecte încadrul parteneriatului stabilit între Institutul de Fizică Atomică (IFA) din România şi Comisariatul pentru Energie Atomică şi Energii Alternative(CEA) din Franţa. Apelul se încadrează în programul 5 „Cercetareîn domenii de interes strategic”, subprogramul 5.2 „Participare laorganismele şi programele internaţionale de cercetare în domeniul atomicşi subatomic” din cadrul PNCDI III. Termenul limită de depunere a propunerilor de proiecte este 30 mai 2016.

Consultare publică asupra revizuirii Regulamentului Financiar aplicabil bugetului general al Uniunii Europene

Regulamentul financiar aplicabil bugetului general al Uniunii Europene, adoptat inițial la 21 decembrie 1977, conține în principal dispoziții aplicabile bugetului general: principii, stabilirea, structura, implementarea și auditarea conturilor. Regulamentul definește totodată normele privind achizițiile publice, acordarea de subvenții și a prețurilor, precum și normele generale care reglementează instrumentele financiare.Comisia Europeană consideră că în prezent este necesară revizuirea acestor norme, în scopul simplificării arhitecturii de reglementare și financiare, a promovării sinergiilor şi a flexibilităţii în punerea în aplicare a bugetului precum şi a unui cadru de responsabilitate clară. În acest scop, până pe 27 mai 2016 este deschisă o consultare publică la care se poate participa prin completarea unui chestionar online disponibil la adresa: