header newsletter upb

Competiţii lansate în cadrul PNCDI III

În cadrul Planului Naţional de Cercetare-Dezvoltare şi Inovare pentru perioada 2015-2020 (PNCDI III) au fost lansate şi sunt în derulare o serie de competiţii de propuneri de proiecte:
  • Proiecte complexe de cercetare de frontieră (PN-III-CERC-CO-CI-2016-1)
  • Premierea rezultatelor cercetării – articole (PN-III-DCD-RU-PRECISI-2016-1)
  • Premierea participării la Orizont 2020  (PN-III-CEI-SUPORT-PO)
  • Proiecte de mobilitate pentru tineri cercetători din diaspora (PN-III-DCD-RU-MCT-2016-1)
  • Proiecte de mobilitate pentru cercetători cu experienţă din diaspora (PN-III-DCD-RU-MCD-2016-1)

Apel comun România-Franţa din cadrul programului de acţiuni integrate Brâncuşi pentru competiţia de proiecte de mobilităţi – PN III

În perioada 21 iunie – 25 iulie 2016 este deschis apelul comun România-Franţa pentru competiţia de proiecte bilaterale. Obiectivul apelului este acela de a întări schimbul ştiinţific şi tehnologic de excelenţă între laboratoarele de cercetare din cele două ţări, cu scopul de a dezvolta noi forme de cooperare în domenii inovatoare. Se pot depune propuneri de proiect din toate domeniile ştiinţifice.Instituţia coordonatoare de proiect din România trebuie să aibă un contract în derulare finanţat pe plan naţional sau/şi pe plan internaţional având aceeaşi tematică de cercetare, sau similară cu cea propusă pe plan bilateral, iar conducătorul de proiect face parte din echipa proiectului în derulare. Este acceptată şi o declaraţie semnată de reprezentantul legal al unităţii, prin care se certifică faptul că tema de cercetare propusă în cooperarea bilaterală face parte din planul de cercetare al unităţii.Durata unui proiect este de maxim 24 luni, dar nu mai târziu de luna decembrie 2018.Cercetătorii din România depun propunerile de proiecte la UEFISCDI până pe data de 25 iulie 2016, ora 16:00. Depunerea propunerilor de proiect se face intr-o singura etapa, utilizându-se platforma online de depunere a propunerilor de proiecte: www.uefiscdi-direct.ro.

Your Voice in Europe – Portalul destinat consultării publice asupra politicilor europene

„Your Voice in Europe” reprezintă portalul Comisiei Europene care îşi propune să găzduiască o mare varietate de consultări publice referitoare la politicile europene aflate în diverse stadii de dezvoltare şi implementare. Consultările se adresează cetăţenilor şi tuturor părţilor interesate. Portalul poate fi accesat la adresa:

Dezbatere publică pachete de informaţii PNCDI III – Subprogramul 1.1 Resurse umane

În perioada iunie – iulie 2016 sunt supuse dezbaterii publice pachetele de informaţii pentru două instrumente de finanţare specifice subprogramului 1.1 – Resurse umane:

Proiecte de Cercetare pentru Stimularea Tinerelor Echipe Independente (PN-III-DCD-RU-TE-2016-1)
Proiecte de Cercetare Postdoctorală (PN-III-DCD-RU-PD-2016-1)