În perioada 01 – 12 noiembrie 2021 toate activitățile didactice (cursuri, laboratoare, seminarii și proiecte) se vor desfășura în regim online.

Consiliile facultăților pot aproba, cu consultarea cadrelor didactice, desfășurarea activităților didactice de la laboratoare, cu prezența fizică a cadrelor didactice și studenților.

Deciziile Consiliilor facultăților se vor comunica studenților cu cel puțin 24 de ore în avans și se vor publica pe site-ul fiecărei facultăți și la avizier.

HS_308_Modificare la HS_266 – Metodologia de organizare a studiilor universitare de licență, masterat și doctorat în semestrul I din anul universitar 2021-2022