În data de 14.12.2022, la ora 10:30, va avea loc în cadrul facultății de Electronică, Telecomunicații și Tehnologia Informației,  sala de Consiliu ETTI, situată în B-dul Iuliu Maniu, nr. 1-3, sector 6, ședința de dezbatere și susţinere publică, a tezei de doctorat cu titlul:

Metode avansate de imagistică radar cu apertură sintetică pentru configurații monostatice și bistatice / Advanced Synthetic Aperture Radar Computational Imaging Methods for Monostatic and Bistatic Configurations

elaborată de

FOCȘA Adrian

rezumat_ro / rezumat_en

în domeniul fundamental STIINŢE INGINEREȘTI, domeniul de doctorat INGINERIE ELECTRONICĂ, TELECOMUNICAȚII ȘI TEHNOLOGII INFORMAȚIONALE

Componenţa comisiei fiind următoarea:

PRENUMELE ŞI NUMELE  CALITATEA
Prof.dr.ing. ION MARGHESCU PREŞEDINTE
Prof.dr.ing.  MIHAI DATCU CONDUCĂTOR DE DOCTORAT
Prof.dr.ing.  TUDOR-PETRU PALADE REFERENT
Prof.dr.ing.  ANDREI ANGHEL REFERENT
Conf.dr.ing.  PACO LOPEZ-DEKKER REFERENT
Conf.dr.ing. ȘTEFAN-ADRIAN TOMA REFERENT

 

Persoanele interesate pot participa la ședința de dezbatere și susținere publică online prin transmiterea solicitării la adresele de e-mail gheorghe.pristavu@upb.ro sau nicoleta.branisteanu@upb.ro. Astfel veți primi acces la canalul unde se va putea urmări susținerea publică.

Teza poate fi consultată la Biblioteca Universității Politehnica din București, situată în localul din Splaiul Independenței nr. 313