Evaluator plan de afaceri/sustenabilitate (10 august)

Evaluator plan de afaceri/sustenabilitate (10 august)

ANUNȚ – Universitatea POLITEHNICA din București organizează concursul pentru ocuparea, pe perioadă determinată, a 5 (cinci) posturi de Evaluator plan de afaceri/sustenabilitate, în cadrul proiectului – Burse pentru educaţia antreprenorială în rândul doctoranzilor şi cercetătorilor postdoctorat (Be Antreprenor!), cod MySMIS 124539.

Perioada determinată de ocupare a postului este  – 10.09.2020-09.11.2020

Concursul constă în selecția dosarelor candidaților înscriși.

Calendarul procedurii de selecție:

– Publicarea anunțului de selecție – 10.08.2020

– Depunerea/Înregistrarea dosarelor – 10.08.2020-17.08.2020

– Verificarea administrativă, evaluarea dosarelor și publicarea rezultatelor parțiale – 18.08.2020

– Depunerea contestațiilor – 19.08.2020

– Evaluarea contestațiilor și afișarea rezultatelor finale – 20.08.2020

Condițiile generale și specifice pot fi consultate în textul anuntului

Cerere de înscriere în procesul de recrutare și selecție