În data de 04.02.2022, la ora 11:00, va avea loc, în cadrul facultății de Electronică, Telecomunicații și Tehnologia Informației,  sala de Consiliu, ședința de dezbatere și susţinere publică, a tezei de doctorat cu titlul:

Evaluarea variației procesului de fabricație în analiza proiectării circuitelor bazată pe date, utilizând machine learning / Data-Driven Fabrication Process Variation Assessment in Circuit Design Analysis Using Machine Learning

elaborată de

GROSU-ȘANDRU Elena-Diana,

REZUMAT_RO / REZUMAT_EN

în domeniul fundamental STIINŢE INGINEREȘTI, domeniul de doctorat INGINERIE ELECTRONICĂ, TELECOMUNICAȚII ȘI TEHNOLOGII INFORMAȚIONALE

Componenţa comisiei fiind următoarea:

NUMELE ŞI PRENUMELE CALITATEA
Prof.dr.ing. MIHAI CIUC PREŞEDINTE
Prof.dr.ing. CORNELIU BURILEANU CONDUCĂTOR DE DOCTORAT
Prof.dr.ing. MARINA ȚOPA REFERENT
Dr.Rer.Mat.  GEORG PELZ REFERENT
Prof.dr.ing. CRISTIAN RAVARIU REFERENT

Persoanele interesate pot participa la ședința de dezbatere și susținere publică online prin transmiterea solicitării la adresele de e-mail gheorghe.pristavu@upb.ro sau nicoleta.branisteanu@upb.ro. Astfel veți primi acces la canalul unde se va putea urmări susținerea publică.

Teza poate fi consultată la Biblioteca Universității Politehnica din București, situată în localul din Splaiul Independenței nr. 313