Nr crt Scoala Doctorală Locatie Baza de date
1 Inginerie Electrică Facultatea Inginerie Electrică Secretariat, corp EA Baza de date_SD IE
2 Energetica Facultatea Energetica Sala EH113 Baza de date_SD ENERG
3 Automatică şi Calculatoare Rectorat UPB Sala R 308 Baza de date_SD A&C
4 Electronică Telecomunicaţii şi Tehnologia Informaţiei Facultatea ETTI Local LEU, Sala A 417 Baza de date teze SD_ETTI
5 Inginerie Mecanică şi Mecatronică Rectorat UPB Sala R 308 Baza de date teze SD_IMM
6 Inginerie Industrială şi Robotică Rectorat UPB Sala R 308 Baza de date teze_SD IIR
7 Ingineria Sistemelor Biotehnice Facultatea ISB Sala D108 Baza de date teze_SD ISB
8 Transporturi Facultatea Transporturi Sala JE 203 Baza de date teze_SD TR
9 Inginerie Aerospaţială Facultatea Inginerie Aerospaţială Local Polizu, Sala A145 Baza de date teze_SD ING AERO
10 Ştiinţa şi Ingineria Materialelor Facultatea SIM Secretariat, corp JA Baza de date teze_SD SIM
11 Chimie Aplicata şi Stiinta Materialelor Facultatea CASM Local Polizu, Sala L014-015 Baza de date teze_SD CASM
12 Ştiinţe Aplicate Facultatea Ştiinţe Aplicate Sala BN 020 Baza de date teze_SD ST. Aplic
13 Antreprenoriat, Ingineria şi Managementul Afacerilor Rectorat UPB Sala R 314-317 Baza de date teze_SD AIMA
14 Ingineria şi Aplicaţiile Laserilor şi Acceleratorilor Institutul de Fizica Baza de date teze_SD IALA