CONTRIBUȚII LA OPTIMIZAREA UNOR CARACTERISTICI CONSTRUCTIVE ALE PRODUSELOR REALIZATE PRIN DEFORMARE PLASTICĂ LA RECE

Rezumatul tezei – RO – ENG Rezumat RO Rezumat ENG


Numele şi prenumele doctorandului: DRĂGHICI I. CONSTANTIN  CV

Domeniul de doctorat: INGINERIE INDUSTRIALĂ

Conducator științific: Prof.dr.ing. Florian DRĂGĂNESCU

Data susţinerii publice: 07.07.2017

Sala: CK 104 din cadrul facultatii de Inginerie și Managementul Sistemelor Tehnologice, ora 09.00

Comisia științifică

Președintele comisiei: Prof.dr.ing. Marian GHEORGHE –  CV

Conducător științific: Prof.dr.ing. Florian DRĂGĂNESCU –  CV

Membrii comisiei:

Prof.dr.ing. Octavian BOLOGA –  CV

Prof.dr.ing. Viorel PĂUNOIU –  CV

Prof.dr.ing. Mihail PURCĂREA-  CV