conf.dr. Mona MIHAILESCU / Research in digital holography of real and virtual objects. Applications in biomedicine and optical communications – 30.09.2021, ora 10

Universitatea POLITEHNICA din Bucureşti – Scoala Doctorala Stiinte Aplicate, domeniul de doctorat Fizica – a propus componenţa Comisiei de specialitate pentru evaluarea tezei de abilitare cu titlul: ”Research in digital holography of real and virtual objects. Applications in biomedicine and optical communications” elaborată de conf.dr. Mona MIHAILESCU, cu functia de baza la Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti, Facultatea Stiinte Aplicate.

CV/ LISTA DE LUCRARI/ FISA DE VERIFICARE INDEPLINIRE STANDARDE/ REZUMATUL LUCRARII / PROPUNERE PENTRU COMISIA DE ABILITARE