IOSUD Universitatea POLITEHNICA din Bucureşti – Scoala Doctorala a Facultatii de Stiinte Aplicate, domeniul de doctorat Ingineria Transporturilor – a propus componenţa Comisiei de specialitate pentru evaluarea tezei de abilitare cu titlul: ”Fabricare asistata laser de microstructuri 2D si 3D pentru aplicatii biomedicale” elaborată de conf.dr. Irina Alexandra PAUN, cu functia de baza la Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti, Facultatea de Stiinte Aplicate.

CV/ LISTA DE LUCRARI/ FISA DE VERIFICARE INDEPLINIRE STANDARDE/ REZUMATUL LUCRARII / PROPUNERE PENTRU COMISIA DE ABILITARE