IOSUD Universitatea POLITEHNICA din Bucureşti – Scoala Doctorala Ingineria Sistemelor Biotehnice, domeniul de doctorat Inginerie Mecanica – a propus componenţa Comisiei de specialitate pentru evaluarea tezei de abilitare cu titlul: ”Metode conceptuale avansate în analiza proceselor vibroacustice cu impact asupra diminuarii efectelor poluante” elaborată de conf.dr.ing. Ovidiu VASILE, cu functia de baza la Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti, Facultatea Ingineria Sistemelor Biotehnice.

CV/ LISTA DE LUCRARI / FISA DE VERIFICARE INDEPLINIRE STANDARDE / REZUMATUL LUCRARII / PROPUNERE PENTRU COMISIA DE ABILITARE