conf.dr.ing. Marius-Constantin VOCHIN / Tehnologii de comunicare in Internetul Viitorului – 25.11.2021, ora 10, online

IOSUD Universitatea POLITEHNICA din Bucureşti – Scoala Doctorala Electronica, Telecomunicatii si Tehnologia Informatiei, domeniul de doctorat Inginerie Electronica, Telecomunicatii si Tehnologia Informatiei– a propus componenţa Comisiei de specialitate pentru evaluarea tezei de abilitare cu titlul: ”Tehnologii de comunicare in Internetul Viitorului” elaborată de conf.dr.ing. Marius-Constantin VOCHIN, cu functia de baza la Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti.

CV/ LISTA DE LUCRARI/ FISA DE VERIFICARE INDEPLINIRE STANDARDE/ REZUMATUL LUCRARII / PROPUNERE PENTRU COMISIA DE ABILITARE