Conf.dr.ing Maria Nicoleta BADEA/Biohibrizi pe baza de nanoparticule de argint si nanotransportatori lipidici utilizati ca sisteme eficiente de distributie a compusilor activi naturali si sintetici

Universitatea POLITEHNICA din Bucureşti, în domeniul: Inginerie Chimică, a propus componenţa Comisiei de specialitate pentru evaluarea tezei de abilitare, cu titlul: “Biohibrizi pe baza de nanoparticule de argint si nanotransportatori lipidici utilizati ca sisteme eficiente de distributie a compusilor activi naturali si sintetici“ elaborată de Conf.dr.ing Maria Nicoleta BADEA, titular la Universitatea POLITEHNICA din Bucureşti, după cum urmează:

1. Prof. Horia IOVU – Universitatea POLITEHNICA din Bucureşti;

2. Prof. Maria ZAHARESCU – Institutul de chimie fizica „I.G. Murgulescu” al Academiei Romane;

3. Prof. Gabriela CARJA – Universitatea Tehnica „Gheorghe Asachi” din Iaşi.

Conf.dr.ing Maria Nicoleta BADEA/ CV/ LISTA DE LUCRARI/ FISA DE VERIFICARE INDEPLINIRE STANDARDE/ REZUMATUL LUCRARII