conf.dr.ing. Janetta CULITA / Contributions to modeling and identification of processes and phenomena

Universitatea POLITEHNICA din Bucureşti – Scoala Doctorala Automatica si Calculatoare, domeniul de doctorat Ingineria Sistemelor – a propus componenţa Comisiei de specialitate pentru evaluarea tezei de abilitare cu titlul: ”Contributions to modeling and identification of processes and phenomena” elaborată de conf.dr.ing. Janetta CULITA, cu functia de baza la Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti, Facultatea Automatica si Calculatoare.

CV/ LISTA DE LUCRARI/ FISA DE VERIFICARE INDEPLINIRE STANDARDE/ REZUMATUL LUCRARII / PROPUNERE PENTRU COMISIA DE ABILITARE