Universitatea POLITEHNICA din Bucureşti – Scoala Doctorala Transporturi, domeniul de doctorat Ingineria Transporturilor – a propus componenţa Comisiei de specialitate pentru evaluarea tezei de abilitare cu titlul: ”Mobilitatea urbană – temă majoră a dezvoltării durabile elaborată de conf.dr.ing. Dorinela COSTESCU, cu functia de baza la Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti, Facultatea Transporturi.

CV/ LISTA DE LUCRARI/ FISA DE VERIFICARE INDEPLINIRE STANDARDE/ REZUMATUL LUCRARII / PROPUNERE PENTRU COMISIA DE ABILITARE