IOSUD Universitatea POLITEHNICA din Bucureşti – Scoala Doctorala de Inginerie Electrica, domeniul de doctorat Inginerie Electrica – a propus componenţa Comisiei de specialitate pentru evaluarea tezei de abilitare cu titlul: ”Sistem expert de diagnoză şi monitorizare în timp real a alimentării cu energie electrică a căii ferate și Sisteme inteligente orientate pe domeniul instalațiilor electrice” elaborată de conf.dr.ing. Cristina-Gabriela SARACIN, cu functia de baza la Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti, Facultatea de Inginerie Electrica.

CV/ LISTA DE LUCRARI/ FISA DE VERIFICARE INDEPLINIRE STANDARDE/ REZUMATUL LUCRARII / PROPUNERE PENTRU COMISIA DE ABILITARE