• Dacă aveți o idee sau o invenție brevetabil sau nu, veți contacta Serviciul de Inovare si Transfer Tehnologic (SITT) care vă va ajuta să evaluați ideea dvs., să verificați potențialul acesteia și, eventual, să vă ajute să o dezvoltați în continuare. Ideea dvs. nu trebuie să fie complet dezvoltată înainte de a contacta SITT. De fapt, va fi în avantajul dvs. să luați contactul cât mai devreme, deoarece vă crește șansele de reușită pe piață.
 • Lucrul cu SITT nu este un obstacol în publicarea rezultatelor cercetării tale. Dar pentru a vă putea proteja ideea, este important să discutați cu SITT înainte de a vă face publică ideea.
 • SITT vă ajută, de asemenea, cu inovația deschisă și aplicarea cercetării dvs. în produse, servicii sau metode noi care contribuie la societate. Puteți discuta și primi sfaturi despre o strategie bună despre impactul și aplicarea cercetării dvs. Pentru a face acest lucru, contactați SITT și trimiteți-vă ideea.
 • Trimiteți idea dumneavoastră aici (pagina pentru trimitere idei)………..
 • Evaluarea și dezvoltarea ideii:
  • Atunci când trimiteți o idee către SITT, se va face o evaluare detaliată privind unicitatea, nevoia pieței și potențialul acesteia de a fi un produs sau serviciu util.
  • Dacă se consideră că ideea dvs. are un potențial bun, o cantitate semnificativă de resurse va fi investită în verificarea tehnologiei sau a metodei prin protejarea și dezvoltarea ideii către un produs sau serviciu gata pentru piață.
 • Un proiect de inovație are multe cheltuieli legate de:
  • dezvoltarea prototipurilor;
  • orele de lucru;
  • echipament;
  • cereri de brevet;
  • protecția mărcilor comerciale;
  • expertiză angajată;
  • călătorii;
  • etc.
 • Pentru unele idei, solicitarea unui brevet este calea corectă de urmat. O cerere de brevet acordată va reprezenta un avantaj competitiv pe piață și va funcționa ca o platformă pentru a adăuga valoare și a oferi predictibilitate pentru diverși parteneri din industrie.
 • Dacă brevetul este nu este posibil, acordurile de protecție, protecție a mărcii și confidențialitate pot fi metode bune pentru a proteja plagiatul și valoarea ideii.
 • Brevetarea nu este un obstacol în publicarea cercetării dvs.! Puteți combina brevetarea și publicarea, dar mai întâi trebuie să solicitați un brevet. Toată diseminarea dincolo de confidențialitate este considerată a fi publicată.
 • Un nou produs sau serviciu poate fi lansat în două moduri, care variază de la proiect la proiect:
  • Înființează o companie nouă
   • SITT vă ajută cu tot ceea ce privește înființarea noii companii. Puteți alege să fiți angajat al companiei fie cu normă întreagă, fie cu normă parțială. Dacă nu doriți să aveți un rol activ în companie, este în regulă. Poate că o poziție în consiliul de administrație este mai potrivită pentru tine.
   • Când veniturile sunt distribuite într-un SRL, câștigul financiar va fi raportat la valoarea acțiunilor pe care le deține un acționar.
  • Acord de licențiere
   • În unele cazuri, poate fi mai potrivit să autorizați utilizarea invenției printr-un acord de licență.
   • Unul sau mai mulți jucători industriali consacrați, care sunt deja stabiliți pe piețele corecte, vor plăti drepturile de a utiliza invenția și de a o dezvolta într-un produs sau serviciu.
   • Inventatorilor și altor participanți li se plătește cota justă derivată din utilizarea invenției.
   • SITT negociază acorduri de licență cu partenerii importanți ai industriei în numele universității și inventatorilor.

Serviciul de Inovare si Transfer Tehnologic are următoarele activități:

 Procesul de transfer tehnologic cuprinde o serie de etape, care se pot derula succesiv sau simultan. În activitatea de publicare – în fapt, dezvăluirea, pe o cale sau alta, a rezultatelor unei cercetări – se pot identifica două etape:

 • un contact preliminar informal al inventatorului cu Serviciul de Inovare si Transfer Tehnologic, cu scopul pregătirii modalității adecvate de publicare, evaluare şi eventuala brevetare a rezultatelor obținute;
 • alcătuirea unui dosar cuprinzând formalitățile scrise necesare demarării procesului de transfer tehnologic. Sunt obligatorii a fi întocmite documente de confidențialitate prin care Serviciul de Inovare si Transfer Tehnologic se angajează̆ fată̆ de inventatori.

În etapa de analiză şi evaluare se fundamentează̆ opțiunea ulterioară legată de depunerea unui brevet de invenție. În acest sens, prin colaborarea directă dintre Serviciul de Inovare si Transfer Tehnologic, consilieri de proprietate intelectuală (CPI) şi inventatori, evaluarea cuprinde atât aspectele tehnico-ştiinţifice, dar mai ales aspectele economice, legate de potențialul de comercializare al tehnologiei brevetate.

Tot în această etapă se decide şi cum se va face comercializarea, respectiv printr-o companie nouă (start-up company) sau în cadrul uneia existente către care, prin licențiere, se vor vinde drepturile şi obligațiile de comercializare.

O dată demarat procesul de depunere a unui brevet de invenție, prin colaborarea strânsă̆ dintre inventator, Serviciul de Inovare si Transfer Tehnologic şi experți neutri în proprietate intelectuală, se demarează̆ şi o activitate susţinută de marketing, care să maximizeze șansele de introducere pe piață̆ a rezultatelor tehnologiei brevetate; activitatea de marketing implică o strânsă̆ comunicare, după caz, cu compania ”start-up” sau cu cea existentă, implicate în procesul de comercializare.

În etapa de licenţiere se încheie un contract între universitate şi compania către care se transferă drepturile de comercializare a tehnologiei brevetate, cu implicarea semnificativă a inventatorilor; această implicare se referă la faptul că inventatorii sunt direct interesaţi în valorificarea rezultatelor muncii lor şi deseori au bune relații cu firme interesate să cumpere dreptul de comercializare a invențiilor.

În această fază de licenţiere, participarea universităţilor în procesul de transfer tehnologic se încheie. Dacă firmele reuşesc comercializarea profitabilă a tehnologiei brevetate, din contractele de licenţiere rezultă venituri către universitate şi inventatori care să susţină continuarea cercetărilor şi să încurajeze continuarea participării în procese de transfer tehnologic. Principiile de organizare ale Serviciul de Inovare si Transfer Tehnologic se fundamentează pe ideea creării unei interfeţe între comunitatea ştiinţifică din universitate şi mediul de afaceri.

Activităţile desfăşurate de Serviciul de Inovare si Transfer Tehnologic sunt în concordanţă cu procesul de transfer tehnologic. Organizarea derulării acestora, menită să contribuie şi la atragerea de resurse financiare suplimentare, are la bază ideea de portofoliu de proiecte cărora să li se asigure un management corespunzător.

Tehnologiile produse în universitate vor fi prezentate prin intermediul unui buletin periodic şi prin intermediul unei baze de date actualizate permanent şi găzduite de pagina web a UPB.

Finanţarea activităţilor Serviciul de Inovare si Transfer Tehnologic se va face prin intermediul unor resurse interne, pe baza unui BVC anual aprobat de către conducerea UPB şi prin resurse atrase din programe naţionale şi internaţionale destinate finanţării activităţii de transfer tehnologic.

Strategia naţională în domeniu şi importanţa tot mai mare care se acordă inovării şi transferului tehnologic la nivel european, reprezintă premize favorabile de susţinere financiară semnificativă a activităţilor Serviciul de Inovare si Transfer Tehnologic din UPB. În etapa iniţială, este nevoie de o finanţare internă substanţială, care urmează să scadă în timp (după 2…3 ani), o dată cu apariţia unor venituri din licenţierea de tehnologii şi cu creşterea capacităţii de acces la programe de finanţare diversificate.