CIOCĂNEA ADRIAN / Mecanica fluidelor aplicata pentru masini si sisteme hidraulice si pneumatice

MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE

Universitatea POLITEHNICA din Bucureşti

Nr. ………………………………….

Către

MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE

DIRECŢIA GENERALĂ ÎNVĂŢĂMÂNT UNIVERSITAR

În atenţia Doamnei Director General

Stimata Doamna Director General,

Universitatea POLITEHNICA din Bucureşti, IOSUD în domeniul: Inginerie energetică, a propus componenţa Comisiei de specialitate pentru evaluarea tezei de abilitare, cu titlul: ”Mecanica fluidelor aplicata pentru masini si sisteme hidraulice si pneumatice”, elaborată de Prof.dr. CIOCĂNEA ADRIAN, titular la Universitatea POLITEHNICA din Bucureşti, după cum urmează:

Nr. crt

Numele şi Prenumele

Instituţia unde este titular

2

Prof. Anton ANTON

Universitatea Tehnică de Construcţii Bucureşti

Prof. Romeo SUSAN-RESIGA

Universitatea Politehnica din Timisoara

3

Prof. Mihail-Viorel BADESCU

Universitatea POLITEHNICA din Bucureşti

Site-ul oficial al Universităţii POLITEHNICA din Bucureşti: www.upb.ro/doctorat.html

Cu deosebită stimă,

Rector,

Mihnea COSTOIU

Rezumat Teza Abilitare Adrian Ciocănea

Lista de lucrari Adrian Ciocănea

Fișă indeplinire condiții minimale Adrian Ciocănea

CV Adrian Ciocănea

CIOCANEA Adrian