• Câstigatorii ERC
 • Orizont 2020
 • Proiecte Internationale
 • Premii Internationale
 • Hirsch > 15

Câstigatorii de proiecte European Research Council

Conf. Dr. Ing. Costin Raiciu

costin_raiciu
PROVABLY CORRECT NETWORKS (CORNET)

Catedra de Calculatoare, Facultatea de Automatica si Calculatoare, UPB
Detalii administrative proiect: ERC Starting Grant 2017
Contributia EU: 1.325 milioane EUR
Perioada desfasturare: 1/1/2018 – 31/12/2022.
Descriere: 
Retele de calculatoare au devenit o componenta fundamentala a societatii noastre: atunci cand retelele se comporta incorect, ele produc pagube majore. De exemplu, routere defecte au tinut la sol avioanele Delta si Southwest airlines in 2016 aproximativ o saptamana in fiecare caz, afectand mii de pasageri. Proiectul CORNET propune o abordare pragmatica pentru a asigura corectitudinea retelelor. Aceasta abordare se bazeaza pe folosirea executiei simbolice, o tehnica de verificare automata, pentru a valida ca modelul retelelei este corect. Dupa aceea, CORNET va produce metode care pot genera automat configuratii ale retelei care sunt echivalente cu modelul si care sunt demonstrabil corecte.

Conf. Dr. Ing. Alina-Mihaela Badescu

abadescu
RADIO WAVE PROPAGATION IN HETEROGENEOUS MEDIA: implications on the electronics of Cosmic Neutrino Detectors (CosNeD)

Facultatea de Electronica, Telecomunicatii si Tehnologia Informatiei, UPB
Detalii administrative proiect: ERC 2016 STG
Contributia EU: 185,925.00 milioane EUR
Perioada desfasturare: 1/11/2016 – 31/10/2018.
Descriere:
Proiectul își propune investigarea radiodetecţiei în sare a particulelor de energii înalte. Este o abordare complementară, aflată încă în stadiu conceptual, iar rezultatele ar putea duce la revigorarea acestei tehnici la nivel mondial. Alte obiective ale proiectului urmăresc validarea unor modele teoretice de propagare a undelor radio în medii heterogene și descrierea comportării antenelor în medii neconvenționale.In cadrul proiectului se vor investiga de asemenea principalele caracteristici ale detectorului de neutrini în sare și limitările acestuia. Cum radiaţia cosmică de energie foarte înaltă este de regulă produsă în acceleratoare naturale, detecția neutrinilor cosmici poate răspunde la întrebări importante legate de unele surse neînțelese încă în totalitate: stele compacte binare, găuri negre, supernovae, toate elemente esențiale în întelegerea evoluției Universului. Mai mult, aceste particule au energii mai mari decât cele produse de acceleratoarele de particule de pe Pământ, deci detecția lor poate valida teorii din fizica particulelor de energii înalte.

Coordonatorii de proiecte Orizont 2020

Conf. Dr. Ing. Lucian Toma

ltoma
Renewables in a Stable Electric Grid – RESERVE

Facultatea de Energetica
Descriere:
Proiectul urmărește să dezvolte noi tehnici și soluții pentru reglajul frecvenței și al tensiunii ca servicii de sistem, în sistemele electroenergetice, respectiv să propună noi coduri de rețea în condițiile creșterii producției de energie electrică din surse regenerabile până la 100%.  (http://www.re-serve.eu/)

Conf. dr. ing. Mihai Sănduleac

msanduleac
Energy Storage for Future Grids – Storage4Grid

Facultatea de Energetica
Descriere:
Proiectul se axează pe dezvoltarea de noi metodologii pentru modelarea, planificarea, integrarea, exploatarea și evaluarea surselor de energie distribuite, respectiv a sistemelor de stocare. (http://www.storage4grid.eu)

Conf. Dr. Ing. Mihai Sănduleac

eminciuc
Integrated and Replicable Solutions for Co-Creation in Sustainable Cities

Facultatea de Energetica
Descriere:
Proiectul IRIS sprijină un număr de 7 orașe europene pentru a răspunde nevoii urgente de furnizare de servicii de energie și mobilitate mai ieftine, mai accesibile, mai fiabile și care sa contribuie la o calitate durabilă a vieții. (http://irissmartcities.eu/)

Prof. Univ. Dr. Ing. Iulian Antoniac

iantoniac
BiogenInk

Facultatea de Ştiinţa şi Ingineria Materialelor
Universitatea Politehnica din București

Descriere:

Additive Manufacturing (AM) is arising as a versatile and potent group of technologies for production of biomaterials, in particular tissue engineering (TE) scaffolds by 3D printing. However, such versatility is still hampered by the limited materials that can be used to really trigger its widespread use. The development of new printable materials is, hence, a current scientific and technological challenge. The main aim of the BiogenInk project is to develop new biogenic and resorbable inks using AM, with tuneable structure and enhanced mechanical properties in order to overcome the European Research on the field of bone tissue engineering.
BiogenInk project is clearly oriented to the development of advanced scaffolds by printing materials from marine origin composed of collagen and ionic-doped calcium phosphates for bone tissue engineering and promote innovation in health sector, particularly on orthopedic therapies. The results of BiogenInk are expected to contribute to the development of innovative materials for AM in the field of bone tissue engineering, which can accelerate bone formation thus targeting specific diseases or injuries.
Based on the significant expertise of the consortium members on 3D printing and tissue engineering, the development of 3D printed collagen/CaP composite scaffolds for bone tissue engineering will quickly be achieved at laboratory level, aiming to establish the conditions and methodology to produce patient-specific biomaterials, in sterile conditions, at the end of the project, capable of replying to future clinical demand. The BiogenInk aims thus to contribute for improving the competitiveness of the European Health industry and, therefore, promote social and economic cohesion.
Pagina web a proiectului: www.biogenink.eu/
Nanotechnology principles applied to agro-industrial wastes and by-products for improved performance of nonconventional materials and sustainable housing – NANO-NOCMAT
Durata: aprilie – noiembrie 2018.
Coordonator: University of Sao Paulo, Brazilia.
Buget total: 19500 EUR.
Finanțator: Comisia Europeană, programul Orizont 2020 prin INCOBRA Bilateral Cooperation Networks. Anunţ câştigare proiect NANO-NOCMAT, în cadrul căruia UPB este partener: https://www.incobra.eu/en/object/news/573
Descriere:
FAIMA este membru în cadrul Reţelei de cercetare pentru creşterea cooperării ştiinţifice şi tehnologice între Brazilia şi Uniunea Europeană INCOBRA – Increasing International STI Cooperation between Brazil and the European Union.(https://www.incobra.eu/en/stakeholder_area/about)

Coordonatori proiecte internationale

Conf. Dr. Ing.

George Cristian LĂZĂROIU

George_Cristian_Lazaroiu
Soluţii de Extindere a cotei de integrare a Surselor de Energie Regenerabilă CONectate la reţeaua electrica

Facultatea de Energetica, Universitatea Politehnica din București

Descriere:

Proiectul urmărește identificarea de noi oportunități de majorare a cotei surselor de energie regenerabilă (SER) integrate în sistemul energetic al R. Moldova, precum și stabilirea măsurilor necesare pentru majorarea capacității de absorbție a energiei generate din SER.

Conf. Dr. Dana Corina Deselnicu

dana_corina_deselnicu

BIOCOMP


FAIMA – Departamentul de Management, Facultatea de Antreprenoriat, Ingineria și Managementul Afacerilor
Program finanțare: PN III Cooperare Europeană și Internațională
Subprogramul 3.1. Bilateral/ multilateral
Programe de cooperare bilaterală România – Republica Populară Chineză
Valoarea totală a proiectului: 60.500 lei
Coordonator român: Institutul Național de Cercetare – Dezvoltare pentru Textile și Pielărie (INCDTP) – Sucursala Institutul de Cercetări Pielărie – Încălțăminte (ICPI)
Partener român (P1): Universitatea Politehnica din București (UPB), Facultatea de Antreprenoriat, Ingineria și Managementul Afacerilor (FAIMA)
Partener străin: China Leather and Footwear Industry Research Institute (CLFI), Beijing, China
Durata proiectului bilateral: 15 luni (2016-2017)
Obiectivele generale urmărite: Obiectivul principal al proiectului constă în reevaluarea deșeurilor netăbăcite și tăbăcite de piei din tăbăcării prin conversia acestora în materii prime pentru aplicații în diferite sectoare industriale.
Descriere:
Proiectul BIOCOMP are ca obiectiv realizarea unor noi biocompozite durabile cu performanță de mediu îmbunătățită utilizând deșeuri de piele industriale. Deșeurile de piele pot fi valorificate ca produse cu valoare adăugată, conducând la beneficii economice și de mediu prin creșterea ciclului lor de viață (comparativ cu incinerarea, care este în prezent practicată în UE, și eliminarea/ depozitarea  care este în prezent practicată în România și China).

Doina Raducanu

draducanu

BioIMplantMag

(Porous and nanostructured magnesium biodegradable alloy implants, with bioactive nanocoatings, controlled degradation and improved osseointegration)

 Facultatea Stiinta si Ingineria materialelor, UPB
PROJECT COORDINATOR: UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCURESTI
PROJECT CONSORTIUM:
 • National partners: R&D CONSULTANTA SI SERVICII S.R.L.; UNIVERSITATEA BUCURESTI; INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE- DEZVOLTARE PENTRU MICROTEHNOLOGIE – IMT BUCURESTI INCD.
 • International partners: RHP-Technology GmbH, Austria;
Summary:
The project provides an improved solution, with societal impact, by developing temporary implants of metallic materials based on magnesium alloys that eliminate the costs of surgical re-interventions required to remove the “classic” temporarily implants with advantages for the comfort of the patient and for health costs. For achieving project goals, scientific activities will be effectuated concerning the following: design of the alloy composition; alloy synthesis by melting in furnace; study of the alloy deformability; thermo-mechanical alloy processing by extrusion and by SPD; complex characterization of the as-cast and mechanical processed alloy; in-vitro advanced characterization by electrochemical studies and hydrogen evolution tests and by biological response analysis; implants design and execution. It will be demonstrated the applicability of the research results and will be validated the technologies obtained through manufacture and characterization of a lot test implants.
PROJECT OBJECTIVES AND RESULTS:
Project objective is to obtain orthopaedic and maxillofacial implants from a new biodegradable Mg based alloys, with controlled degradation rate and advanced mechanical properties. At the end of the project, prototypes, samples, technologies, characterization and tests results will be available. Will be obtained capitalized scientific results concerning: new biodegradable alloy; new implant with complex geometry to accelerate osseointegration. The scientific results will be achieved by knowledge development at international level in biodegradable Mg-based alloy topics, as a biomaterial of high actuality but less in investigated now. Project outcomes implementation will assess the afferent necessary steps.  A detailed exploitation plan of the IPR rights and the study of the production and commercialization alternatives for the involved industrial company will be realized.
Mai multe detalii: http://www.mdef.pub.ro/research/BIOIMPLANTMAG/index.html

Radu-Ioan Ciobanu

radu_ciobanu

SHELD – ON


Facultatea de Automatica si Calculatoare, UPB

Responsabil de partener: Sl.dr.ing. Radu-Ioan Ciobanu

Tip proiect: COST Action CA16226

Perioada de desfasurate: 24.10.2017-23.10.2021

Website: http://www.sheld-on.eu/

Coordonator: Asociacion Empresarial de Investigacion Centro Tecnologico del Muebley la Madera de la Region de Murcia, Spain

Acțiunea COST CA16226 “Indoor living space improvement: Smart Habitat for the Elderly” (SHELD-ON) creează o rețea multidisciplinară în vederea dezvoltării de soluții de cercetare avansată care să permită persoanelor vârstnice să trăiască în siguranță și confort prin integrarea unor elemente dedesign, ICT, ergonomie și inovații în sănătate, reflectate în proiectarea inteligentă a mobilierului și clădirilor. Integrarea soluțiilor de ICT în domenii precum ergonomieși sănătate le va permite persoanelorîn vârstă să rămână activi și productivi mai multi timp, în ciuda impedimentelor cognitive sau fizice.

Câstigatorul distinctiei/ premiului la nivel international

Maria-Iuliana Dascalu

maria_iuliana_dascalu
Danubius Young Scientist Award 2016

FILS – Facultatea de Inginerie in Limbi Straine

Descriere: 

Maria-Iuliana Dascalu a obtinut Danubius Young Scientist Award 2016, premiu european prestigios, acordat anual unui singur cercetator din fiecare tara din Regiunea Danubiana, de catre Ministerul Austriac al Stiintei, Cercetarii si Economiei si de Intitutul Regiunii Danubiene si Europei Centrale.
Maria-Iuliana Dascalu a fost coordonator UPB al proiectului international „Feasibility Study on Implementing a Pan-European Social Platform to Support Lifelong Learning and Employability (START-SoPI)”, proiect finantat de Uniunea Europeana si Primaria Vienei prin programul START – Danube Region Project Fund in 2016.
Maria-Iuliana Dascalu a obtinut premiul international Distinguished Paper Award la conferinta IEEE Zooming Innovation in Consumer Electronics (ZINC) ce s-a desfasurat in Novi Sad, Serbia, in mai 2017, ca urmare a co-autoratului lucrar ii „The TRAVEE neuromotor rehabilitation system: In-vivo testing”, alaturi de alti cercetatori din UPB.
Distincții de excelență științifică – 2017
• Maria-Iuliana Dascalu – Distinguished Paper Award la conferinta IEEE Zooming Innovation in Consumer Electronics (ZINC) ce s-a desfasurat in Novi Sad, Serbia, in mai 2017, pentru lucrarea „The TRAVEE neuromotor rehabilitation system: In-vivo testing ” – Oana Ferche, Alin Moldoveanu, Maria-Iuliana Dascalu, Constanta-Nicoleta Bodea, Robert Gabriel Lupu, Danut Irimia, Florica Moldoveanu (premiu international)
• Maria-Iuliana Dascalu – Premiu pentru lucrarea „How social and semantictechnologies can sustain employability through knowledge development and positive behavioral changes” – Maria-Iuliana Dascalu, Constanta-Nicoleta Bodea, Bianca Tesila, Alin Moldoveanu, Patricia Ordoñez de Pablos, publicata in jurnal cu factori de impact, cod PN-III-P1-1.1-PRECISI-2016-12327 (premiu national)
• Maria-Iuliana Dascalu – Premiu de excelenta in informatica obtinut la competitia Premiile „Rada Mihalcea pentru Tineri Cercetatori in Stiinta si Inginerie” 2017 (premiu national)

Iulian Riposan

iriposan
American Foundry Society [AFS] – Award of Scientific Merit

Facultatea Stiinta si Ingineria Materialelor
Descriere:
„For advancing the knowledge of the cast iron industry through extensive research and for generously sharing his knowledge and expertise with the industry”; “This is the highest recognition the American Foundry Society and your peers can give to the individuals who have served the industry honorably and well. In presenting this award, we are confident it will bring you the recognition you so well deserve. The spirit in which you have fulfilled AFS’ mission of sharing knowledge has been one of the main considerations in making this award”.
 • THE BEST PAPER AWARD – The 106th American Foundry Society Congress
 • THE BEST OPERATING PAPER AWARD – The 107th American Foundry Society Congress
 • THE BEST PAPER AWARD – The 63rd World Foundry Congress [World Foundry Organization; I. Riposan – 22 papers representing Romania, 1974-2017]

Augustin Semenescu

asemenescu
Semiconstrained Total Elbow Prosthesis Made of Shape-Memory Alloys, with Coupling System Based on Shape-Memory Effect

Facultatea Stiinta si Ingineria materialelor si Facultatea de Inginerie in Limbi Straine

Descriere:

Our proposed design eliminates auxiliary components used for connecting the ulnar and humeral components in a total constrained elbow implant. The connection between the ulnar and humeral components is based on shape memory effect (SME) of the metallic material used for the humeral component. SME allows the humeral component to reach two positions: open (before connecting), and close (after connecting). The body temperature (~36 oC) or warm saline solution will activate the humeral component to close. Initially, the humeral component is in an open position by keeping it in a cold environment (e.g., cold water).The surgeon procedure is the following. Before the implantation, the humeral component is getting cold at 1-3 oC to bring the catching device in the “open” position.
The surgeon will start the approach and after identification and dissection of the ulnar nerve the radial head is excised and the humeral and ulnar ends are prepared and reamed according with the chosen stems.The next step is to implant the two components (cemented or uncemented) to afford the biologic integration.After implantation, the two ends of the of the humeral and ulnar components are aligned and the coupling extension is getting warm with saline solution at 38-40 oC. The coupling extension is closed and the elbow is moved through full range of motion and the stability is checked.The ulnar nerve is anterior translocated and the wound is closed in usual manner.
 • GOLD MEDAL and Diploma offered by the JURY ofThe 45-th International Exhibition of Inventions of Geneva-2017, for “Semiconstrained Total Elbow Prosthesis Made of Shape-Memory Alloys, with Coupling System Based on Shape-Memory Effect”
 • GOLD MEDAL and Diploma INNOVA BARCELONA, The II-nd edition of the World Exhibition on Inventions, Research, and New Technologies, Barcelona, SPAIN, 4-6th of May 2017, for “Semiconstrained Total Elbow Prosthesis Made of Shape-Memory Alloys, with Coupling System Based on Shape-Memory Effect”
 • WIIPA ( World Invention Intellectual Property Associations) MEDAL & HONOR of INVENTION Diploma -E U R O I N V E N T 2017, IAŞI – ROMANIA ( Member of IFIA – International Federation of Inventors’ Associations și WIIPA – World Inventions Intellectual Property Associations), IX-th-Edițion, 25-27May 2017
 • GOLD MEDAL IWIS 2017 WARSAW (POLAND, 9-11 Oct.) & DIPLOMA for the invention SEMICONSTRAINED TOTAL ELBOW PROSTHESIS MADE OF SHAPE-MEMORY ALLOYS, WITH COUPLING SYSTEM BASED ON SHAPE-MEMORY EFFECT
 • (http://www.euroinvent.org)

Mihai Datcu

mihai_datcu1
Blaise Pascal International Chair of Excellence

Facultatea de Electronica si Telecomunicatii

Descriere:

La sfarsitul anului 2017, Profesorului Mihai Datcu i se acorda premiul Blaise Pascal International Chair of Excellence pentru deosebitele sale realizari in domeniul Data Science pentru Observarea Terrei. Acordat anual unui numar de 4 oameni de stiinta straini de renume international, Blaise Pascal Chair este un premiu francez, a carui extraordinara reputatie este confirmata de faptul ca printre savantii selectati se numarasi 5 castigatori ai Premiului Nobel. Prin urmare, incepand din 2018, Profesorul Mihai Datcu va ocupa pozitia de Profesor Invitat la Centre d’Etudes et de Recherche en Informatique(CEDRIC) al Conservatoire National des Arts et Métiers(CNAM), parte a grupului francez Grandes Écoles din Paris.
Mihai Datcu a obtinut titlurile de Ing. Dipl. si Dr. Ing. in domeniul Electronica si Telecomunicatii in cadrul Universitatii Politehnica din Bucuresti, UPB, Romania in anii 1978 sirespectiv 1986. In 1999, primeste titlul de Habilitation à diriger des recherches in domeniul informaticii din partea Universitatii Louis Pasteur din Strasbourg, Franta. In prezent, este Profesor in cadrul Departamentului de Electronica Aplicata si Ingineria Informatiei din Facultatea de Electronica, Telecomunicatii si Tehnologia Informatiei, director al Centrului de Cercetare pentru Informatie Spatiala CEOSpacetech din UPB, Coordonatorul grupului de cercetare Data Intelligence and Knowledge Discovery din cadrul Centrului Aeropaptial German. Intre 1992 si 2002 a fost Profesor Invitat in cadrul Institultului Federal de Technologie, ETH Zurich. Intre 2005 si 2013 a fost Profesor titular al catedrei DLR-CNES din ParisTech, Telecom Paris. Domeniile sale de interes sunt: Data Science, Machine Learning, Artificial Intelligence si Computational Imaging pentru aplicatii spatiale. Este implicat in programe si proiecte dedicate pentru Big Data initiate de ESA, NASA, ROSA si alte agentii nationale. Este membru in grupul de lucru al ESA pentru Big Data from Space. In 2006 primeste premiul pentru cea mai buna lucrare din partea IEEE Geoscience and Remote Sensing Society, iar in 2008 i se acorda Ordinul National in grad de cavaler de catre Presedintele Romaniei pentru rezultate internationale exceptionale in domeniul cercetarii. In 1987 primeste premiul Traian Vuia din partea Academiei Romane pentru dezvoltarea sistemului SAADI pentru analiza de imagini si activitatile din domeniul procesarii de imagini. Este Fellow IEEE.

Cercetator cu publicatii in Science / Cercetator cu factor Hirsch peste 15

Conf. dr. Ing. Corneliu Bălan

corneliu_balan2

Facultatea de Energetica,
Universitatea Politehnica din București
Descriere:
Profesorul Corneliu Bălan, fondatorul și conducătorul colectivului de cercetare REOROM din Universitatea Politehnca București, este un specialist recunoscut pe plan mondial în domeniul reologiei și reometriei fluidelor complexe. A publicat peste 30 de lucrări în jurnale indexate WOS, are peste 600 de citări (factorul Hirsch H = 15) și a condus până în prezent 11 teze de doctorat. Este vice-președintele Societății Române de Reologie (co-fondator în anul 2009), membru în Comitetul Internațional de Reologie (ICR) și reprezentatul României în Societatea Europeană de Reologie (ESR). A fost bursier DAAD, Fulbright Senior Researcher, visiting professor la T.U. Darmstadt și Université Claude-Bernard din Lyon. A susținut ca profesor invitat numeroase prelegeri și conferințe la prestigioase universități din întreaga lume (Harvard, Texas A&M, Ecole Politechnique de Montreal, N. U. Singapore, University of Wales, T. U. Eindhoven, Delft, V.K.I. Brussels).
Lucrări representative pentru procedura din reometrie denumită LAOS (rezultatul cooperării dintre grupul REOROM și Institutul Max Planck din Mainz; Andreea Călin a fost doctorandă REOROM în perioada 2004-2008).
 • Klein Ch., Spiess H., Calin A., Balan C., Wilhelm M., Separation of the nonlinear oscillatory response into a superposition of linear, strain hardening, strain softening, and wall slip response, Macromolecules 40, 4250-4259, 2007 (126 citări)
 • Calin A., Wilhelm M., Balan C., Determination of the non-linear parameter (mobility factor) of the Giesekus constitutive model using LAOS procedure, J. Non-Newtonian Fluid Mech. 165, 1564– 1577, 2010 (34 citări)