• Câștigătorii ERC
 • Orizont 2020
 • Proiecte internaționale
 • Premii internaționale
 • Premii ale Academiei Române
 • Hirsch > 20
costin_raiciu

Costin Raiciu

Titlul proiectului: Provably correct networks

Detalii administrative proiect: ERC Starting Grant 2017

Contribuția EU: 1.325 milioane EUR

Perioada desfășurare: 2018–2022

Rețele de calculatoare au devenit o componentă fundamentală a societății noastre: atunci când rețelele se comportă incorect, ele produc pagube majore. De exemplu, routere defecte au ținut la sol avioanele Delta și Southwest airlines în 2016 aproximativ o săptămână în fiecare caz, afectând mii de pasageri. Proiectul CORNET propune o abordare pragmatică pentru a asigura corectitudinea rețelelor. Această abordare se bazează pe folosirea execuției simbolice, o tehnică de verificare automată, pentru a valida că modelul rețelei este corect. După aceea, CORNET va produce metode care pot genera automat configurații ale rețelei care sunt echivalente cu modelul și care sunt demonstrabil corecte.
abadescu

Alina-Mihaela Bădescu

Titlul proiectului: Radio ware propagation in heterogeneous media - implications on the electronics of Cosmic Neutrino Detectors

Detalii administrative proiect: ERC 2016 STG

Contribuția EU: 185,925.00 EUR

Perioada desfășurare: 2016–2018

Proiectul își propune investigarea radiodetecţiei în sare a particulelor de energii înalte. Este o abordare complementară, aflată încă în stadiu conceptual, iar rezultatele ar putea duce la revigorarea acestei tehnici la nivel mondial. Alte obiective ale proiectului urmăresc validarea unor modele teoretice de propagare a undelor radio în medii heterogene și descrierea comportării antenelor în medii neconvenționale.In cadrul proiectului se vor investiga de asemenea principalele caracteristici ale detectorului de neutrini în sare și limitările acestuia. Cum radiaţia cosmică de energie foarte înaltă este de regulă produsă în acceleratoare naturale, detecția neutrinilor cosmici poate răspunde la întrebări importante legate de unele surse neînțelese încă în totalitate: stele compacte binare, găuri negre, supernovae, toate elemente esențiale în întelegerea evoluției Universului. Mai mult, aceste particule au energii mai mari decât cele produse de acceleratoarele de particule de pe Pământ, deci detecția lor poate valida teorii din fizica particulelor de energii înalte.
horia_iovu

Horia Iovu

Facultatea de Chimie Aplicată și Știința Materialelor
Profesor universitar, Departament Bioresurse și Știința Polimerilor, Directorul grupului de cercetare “Materiale polimerice avansate” din UPB, Membru titular al Academiei Oamenilor de Știință din România, Membru titular-Fellow al Royal Society of Chemistry (UK). Profesorul Iovu are experiență în sinteza de materiale nanocompozite pe bază de matrici polimerice armate cu compuși oxidici, materiale nanocompozite pe bază de matrici polimerice armate cu nanotuburi de carbon / grafenă, nanotuburi de carbon – modificare și compatibilizare, biomateriale pentru țesuturi, compozite polimerice pe bază de colagen și hidroxiapatita, sisteme polimerice pentru eliberare controlată. Are un total de 178 articole publicate WOS, cu un număr total de 1110 citări, un indice Hirsch de 20 (media aritmetică între WoS-17, Scopus-20 și Google Scholar-23).
Lucrare reprezentativă: Sodium alginate/graphene oxide composite films with enhanced thermal and mechanical properties Mariana Ionita, Andreea Pandele, Horia Iovu
Carbohydrate Polymers, 2013, 94 (1), p. 339-344
DOI: 10.1016/j.carbpol.2013.01.065
96 citari
Mai multe detalii la: https://scholar.google.ro/citations?user=DznDVRwAAAAJ&hl=ro
Mihaiescu

Dan Eduard Mihaiescu

Facultatea de Chimie Aplicată și Știința Materialelor
Conferențiar în cadrul UPB, membru al Departamentului de Chimie Organică „Costin Nenițescu” și al Grupului de Cercetare de Analiză Instrumentală și Nanocompoziție.
Domenii de cercetare:
 • 1993 – 2001 colaborare la activitatea de cercetare fundamentală a catedrei de Chimie Organică, la contracte de cercetare naţionale şi internaţionale, concretizată în lucrări conform listei de lucrări anexate. Cercetare în domeniul analizelor de pesticide, dioxinelor şi a altor compuşi poluanţi, spectrometriei de masă şi cromatografiei, spectrometriei în infraroşu şi absorbţiei atomice. Cercetare în domeniul chimiei organice, a compoziţiei şi efectelor uleiurilor volatile extrase din plante medicinale şi aromatice.
 • 2001 – 2007 colaborare la cercetările efectuate în cadrul Centrului de Cercetare pentru studiul Calităţii Produselor Horti-viticole la contracte de cercetare, concretizată în lucrări conform listei de lucrări.
 • 1998 – 2014 cercetare aplicativă şi dezvoltare de metode analitice în domeniul FT-IR, RAMAN, NIR şi ICP în cadrul Berd Trading Bucureşti.
 • 2007 – 2014 organizarea unui laborator de cromatografie şi analiză instrumentală în cazul Departamentului de Chimie Organică „Costin Neniţescu”, cercetări în domeniile: reacţii în plasmă, nanoparticule şi aplicaţiile acestora, polimerilor conductori, compuşilor supraconductori, compuşilor cu radicali liberi stabili grefaţi, compuşilor naturali, oceanografiei, compuşilor mezoporoşi, sintezei în fază solidă, eliberării controlate de substanţe bioactive, produse cosmetice naturale.
Membru în Organizaţii Profesionale:
 • Membru ResearcherID – Thomson Reuters – ID: I-5523-2014;
 • Membru al Societăţii Române de Chimie – ID 3648;
 • Membru al IEEE – ID 93038628;
Cărţi (selecție)
 • Cb1. I.Burzo, A.Dobrescu, L.Bădulescu, D.E.Mihaiescu, R.Bălan, Fiziologia Plantelor, vol. VIII. Substanţele Utile din Plante, Ed. Elisavaros, Bucureşti, 2005, ISBN: 973-8400-36-8,396 pag.
 • Cc1. I.Burzo, A.Dobrescu, D.E.Mihaiescu, Fiziologia Plantelor Horticole, Editura Ceres, 2002, 368pag.
 • I1. Delian Elena, Voican Viorica, Burzo Ioan, Dobrescu Aurelia, Bădulescu Liliana, Dan Mihaiescu, Fiziologia plantelor. Lucrări practice, 2003, AMC-USAMV Bucureşti, 144 pag
Mai multe detalii la: https://scholar.google.ro/citations?user=DH6-2_wAAAAJ&hl=ro
Mihai-Postolache

Mihai Postolache

Facultatea de Științe Aplicate
anton_ficai

Anton Ficai

Facultatea de Chimie Aplicată și Știința Materialelor

Profesor universitar, doctor inginer, abilitat drept conducător de doctorat în domeniul inginerie chimică începând din martie 2016 având în stagiu 5 doctoranzi. Activitatea de cercetare este strâns corelată cu activitatea didactică, pe parcursul celor ~12 ani de carieră didactică fiind implicat în peste 30 de proiecte de cercetare din fonduri naționale sau internaționale. Activitatea științifică a fost încununată de Premiul “In tempore opportuno” acordat de UPB, de numeroasele premii obținute la sesiunile științifice studențești, olimpiadele școlare, saloanele de invenții, conferințe, etc. În prezent, Anton FICAI este director de proiect din partea României la un proiectul „Titanium Oxynitride Coatings for the Improvement of Biocompatibility and Long-Term Functionality of Cardiovascular Stents: Development of Novel Deposition Technology” finanțat în cadrul competiției EraNetRusPlus şi realizat în cadrul unui consorțiu de parteneri din Germania, Polonia și Rusia. Proiectul are ca scop realizarea de stenturi inovative nanostructurate.

Domenii de competență științifică: Biomateriale compozite pentru medicină; Sisteme cu eliberare controlată; Sinteza, procesarea și caracterizarea avansată a materialelor; etc.

Lucrare reprezentativă:

 1. Andronescu, M. Ficai, G. Voicu, D. Ficai, M. Maganu, and A. Ficai, “Synthesis and characterization of collagen/hydroxyapatite: magnetite composite material for bone cancer treatment,” Journal of Materials Science-Materials in Medicine, vol. 21, pp. 2237-2242, Jul 2010. 94 citari in Google Scholar; DOI: 10.1007/s10856-010-4076-7

Lucrarea este importantă deoarece a deschis o direcție importantă în scopul obținerii de materiale multifuncționale destinate tratamentului cancerului osos. Pornind de la posibilitatea de tratament prin hipertermie, rezultatele obținute au permis dezvoltarea de material multifuncționale cu eliberare controlată de substanțe biologic active antitumorale, îmbinând activitatea antitumorală a nanoparticulelor și a substanțelor biologic active eliberate, după profile de eliberare impuse post-implantare.

Mai multe detalii la: https://scholar.google.ro/citations?user=wSWLTkQAAAAJ&hl=ro

Alexandru Mihai Grumezescu

Grumezescu
Facultatea de Chimie Aplicată și Știința Materialelor
Șef de lucrări în cadrul UPB, membru al Departamentului Știința și Ingineria Materialelor Oxidice și Nanomateriale. Publicaţii:
 • Articole publicate în jurnale de tip peer review: 174
 • Capitole în cărți publicate în străinătate: 46
 • Cărți publicate la edituri în străinătate (in calitate de co-autor): 7
 • Cărți publicate la edituri în străinătate (în calitate de editor): 51
 • Îndrumare și culegeri publicate în țară: 3
Distincţii:
 • 2013 GTIS (Green Technology Invention Societey) Fellow, Taiwan
 • 2015 BS (Biotechnology Society) Fellow, Taiwan
Funcții Onorifice:
 • Guest Editor – 22 numere speciale pregătite la diverse reviste de specialitate din străinătate
 • Editor – 6 reviste de specialitate din străinătate (una indexata isi, cu factor de impact)
Mai multe detalii la: https://scholar.google.ro/citations?user=xMi5zrIAAAAJ&hl=ro
Andronescu

Ecaterina Andronescu

Facultatea de Chimie Aplicată și Știința Materialelor
Profesor universitar, doctor inginer chimist, președinte al Senatului Universității POLITEHNICA București. Rector al UPB (2004-2012); Ministru al Educației, Cercetăriiși Inovării (2000-2003; 22.12.2008–01.10.2009; 2012). Este membru deplin al Academiei de Științe Tehnice din România, Academiei Oamenilor de Știință din România (președintele secției de chimie) și membru al Academiei Tiberina gia Pontificia din Roma. D-na prof. Ecaterina ANDRONESCU a activat sau coordonat peste 100 de proiecte de cercetare care au permis realizarea unui colectiv de cercetare puternic, în prezent având peste 20 de doctoranzi în stagiu. Activitatea de cercetare s-a concretizat prin dezvoltarea ă două centre de cercetare performante: CNMN și CNpSA dotate la standarde internaționale și care permit derularea de proiecte de cercetare naționale și internaționale de anvergură, publicații de prestigiu, participare la conferințe de specialitate. Cariera de succes a doamnei prof. Andronescu este dovedită de titlurile dobândite: doctor HONORIS CAUSA a peste 13 universități din țară sau din străinătate; peste 20 de medalii și premii speciale acordate la diversele saloane de invenții din țară și străinătate pentru brevetele de invenție cu care s-a participat; 4 premii Best Paper Awards acordate preponderent în străinătate (ASET, WASET sau SISCOM), etc. Domenii de competență științifică: Cercetare științifică în chimia fizică a compușilor oxidici, Chimia fizică a stării solide a silicaților; Știința materialelor oxidice; Materiale ceramice cu proprietăți electriceși magnetice; Nanomateriale și nanotehnologii. Lucrare reprezentativă: M. Cernea, E. Andronescu, R. Radu, F. FochiB, and C. Galassi, “Sol-gel synthesis and characterization of BaTiO3-doped (Bi 0.5 Na 0.5)TiO3 piezoelectric ceramics,” Journal of Alloys and Compounds, vol. 490, pp. 690-694, Feb 4 2010. Citat de 78 ori in SCOPUS (Bi 0.5Na 0.5)TiO 3 dopat cu 8 mol% BaTiO3 (BNT-BT0.08) pulbere a fost preparat printr-o metodă sol-gel pornind de la acetat-alcoxid. Evoluția structurii și microstructurii gelului precursor precum și a proprietăților piezoelectrice și feroelectrice ale ceramicii BNT-BT0.08 a fost studiată la diferite temperaturi. Nanopulberile BNT-BT0.08 cu dimensiunea medie a particulelor de 30 nm și cristalizat cu structura perovskitică a (Bi 0.5 Na 0.5) TiO3, a fost obținut din gelul precursor prin încălzire la 600 °C, timp de 3 ore în aer. Ceramica de compoziţie 0,92 (Bi0.5Na10.5)TiO3-0.08BaTiO3, fabricata din pulberea nanostructurata astfel preparata, are proprietăți dielectrice bune (ɛr, max = 4000-4500, tan δ = 0,02-0,03) factor (Qm ~ 500).
Mai multe detalii la: https://scholar.google.ro/citations?user=lrmLjBUAAAAJ&hl=en
Vasile-Bogdan

Vasile Bogdan Ștefan

Facultatea de Chimie Aplicată și Știința Materialelor
Cercetător Științific de gradul III in cadrul UPB. Domenii de expertiză:
 • Micoscopie electronica prin transmisie (TEM-HRTEM)
 • MIcroscopie electronica prin transmisie analica: EDX, EELS, Spectrum Imaging, Elemental Mapping
 • Sinteza si procesare materiale micro si nanostructurate
Cărți și capitole de carte:  3
 1. Bi0.5Na0.5TiO3 based piezoelectric ceramics, Marin Cernea, Vasile B.S., Trusca R., Andronescu E., Politehnica Press, Bucuresti, 2014, ISBN: 978-606-515-562-6 (Book);
 2. Inorganic micro- and nanostructured implants for tissue engineering, Neacsu, I.A., Nicoară, A.I., Vasile, O.R., Vasile, B.S., Nanobiomaterials in Hard Tissue Engineering: Applications of Nanobiomaterials, 10.1016/B978-0-323-42862-0.00009-2 (2016) (Book Chapter);
 3. Incorporation Mechanism and Functional Properties of Ce-Doped BaTiO3 Ceramics Derived from Nanopowders Prepared by the Modified Pechini Method, Ianculescu A.C., Berger D.C., Vasilescu C.A., Olariu M., Vasile B.S., Curecheriu L.P., Gajovic A., Trusca R., Nanoscale Ferroelectrics and Multiferroics: Key Processing and Characterization Issues, and Nanoscale Effects, First Edition. Edited by Miguel Alguero, J Marty Gregg and Liliana Mitoseriu. 2016 John Wiley & Sons, Ltd. Published 2016 by John Wiley & Sons, Ldt. ISBN: 978-7-118-93575-0 (Book Chapter);
Articole cotate ISI: 126 Articole B+: 1 Prezentari orale: 8 Proceedings: 4 Brevete: 1
Mai multe detalii la: https://scholar.google.ro/citations?user=t8hSbpIAAAAJ&hl=ro
Vasile-Eugeniu

Eugeniu Vasile

Facultatea de Chimie Aplicată și Știința Materialelor
Cercetător senior în Departamentul Știința și Ingineria Materialelor Oxidice și Nanomateriale, din cadrul UPB. Lucrări publicate: Cărți: 5 1.Nanoclusteri metalici in halogenuri alcalineEugeniu Vasile, Ioan Roman, Ed. „Ars Academica” Bucuresti, 2008, pp.141, ISBN 978-973-88931-3-9; 2.Aspecte practice ale electrochimiei superaliajelor cu baza nichel – Ioan Roman, Eugeniu Vasile, Ed. „Ars Academica” Bucuresti, 2008, pp.131, ISBN 978-973-88931-2-2; 3.Nanostructuri complexe generate in plasma:obtinere si caracterizare-Victor Ciupina, Gabriel Prodan, Critian Lungu, Eugeniu Vasile,si altii , Ed.Ovidius University Press, Constanta, 2008, pp.116,ISBN 978-973-614-456-1; 4.Materiale nanostructurate biocompatibile pentru aplicatii medicale(vol.I)-Doina Raducanu, Ion  Cinca, Anna Nocivin, Danut Cojocaru, Bojin Dionezie, Aurelian Buzaianu, Eugeniu Vasile,si altii , Ed.Printech, Bucuresti, 2008, ISBN 978-606-521-002-8; 5.Materiale nanostructurate biocompatibile pentru aplicatii medicale-Contributii la dezvoltarea domeniului (vol.II)-Doina Raducanu, Bojin Dionezie, Ion  Cinca, Anna Nocivin, Danut Cojocaru, Aurelian Buzaianu, Eugeniu Vasile,si altii , Ed.Printech, Bucuresti, 2008, ISBN 978-606-521-007-3. Articole ISI: 41 Articole publicate in reviste necotate ISI: 8 Conferinte cu articole in proceeding: 23 Lucrări ştiinţifice prezentate la alte conferinţe internaţionale (articole,rezumate si rezumate extinse publicate in proceedinguri) ca postere sau sustineri orale : 33
Mai multe detalii la: https://scholar.google.ro/citations?user=vfStWSIAAAAJ&hl=ro
Alina-Badescu

Alina Bădescu

Facultatea de Electronică, Telecomunicații și Tehnologia Informației
Șef de lucrări în cadrul UPB, Departamentul de Telecomunicații Activități didactice/comunicare:
 • lector la disciplinele: Antene şi propagare, Comunicaţii prin satelit; conducere seminar & îndrumare laborator la disciplinele: Microunde; Medii de transmisiune; Comunicaţii Analog Digitale; Sisteme de comunicaţii; Semnale, Circuite şi Sisteme; Transmisiuni de date pe canale radio etc.
 • îndrumător la peste 20 lucrări de diplomă şi dizertaţie
 • îndrumător la peste 10 lucrări prezentate la sesiunea de comunicări ştiinţifice studenţeşti
 • îndrumător în comisia doctorală pentru: Liliana Anchidin, Madalina Algiu, Adrian Andone – conducător
 • doctorat: prof. dr. ing. R. Tamaş, Universitatea Maritimă Constanţa (începand cu 2015)
 • membru în comisia de examinare la secţiunea 04-1 (Telecomunicaţii) a sesiunii de comunicări ştiinţifice studenţesti UPB (2013-2016);
 • acordarea de burse de cercetare pentru studenţi (din ciclul de licenţă şi master) cu fonduri din cadrul grantului de cercetare nr 42194.
 • evaluator proiecte pentru concursul “Odysseus II” –Aprilie 2016, Cehia
 • partener în organizarea concursului “European Satellite Navigation Competition 2016 “ (etapa naţională)
 • membru în echipa managerială a proiectului strategic al facultății ETTI “Automobilul Autonom”
Cercetare: – dezvoltarea unei metode de calibrare la distanţă a reţelei de detecţie radio “Auger Engineering Radio Array”; Karlsruhe Institute of Technology (2013) – participare la construcţia observatorului radio “Auger Engineering Radio Array II” (Malargue, Argentina, aprilie 2012)- asamblare, testare şi instalare în site a 100 staţii de detecţie radio şi telecomunicaţii – măsurarea lungimii de atenuare în sare la frecvenţe radio în salina Slănic Prahova folosind antene comerciale (noiembrie 2011) – efectuarea de măsurători a permitivităţii dielectrice complexe la frecvenţe radio a sării din salina Slănic Prahova în laboratorul din Tokyo Metropolitan University (noiembrie 2010) – stagiu de cercetare la Karlsruhe Institute of Technology (iulie-decembrie 2010)
Mai multe detalii la: https://scholar.google.ro/citations?hl=ro&user=iZ3REVsAAAAJ
Octavian-Fratu

Octavian Fratu

Facultatea de Electronică, Telecomunicații și Tehnologia Informației
Profesor în cadrul UPB, Departamentul de Telecomunicații Desfășoară cursuri din domeniul:
 • Comunicatie Mobila
 • Retele cu acces Wireless
 • Data Communications
 • Comunicatii Analog si Digital
 • Retele cu Sensor Wireless
 • Instrumente Electronice pentru Masuratori
Lucrări elaborate şi / sau publicate: Carti:
 • O. Fratu, S. Halunga, “UMTS – o nouă generaţie în comunicaţiile mobile digitale (Aspecte generale. Interfaţa radio)”, Editura Electronica 2000, Bucureşti, 2003 (310 pag.), ISBN 973-99878-5-0., referenţi Prof. Dr. Ing. I. Constantin, (UPB), Prof Dr Ing. I Marghescu (UPB), tiraj 200 buc.
 • S. Halunga, O. Fratu, D Vizireanu “Sisteme de comunicaţie cu acces multiplu cu diviziune în cod (CDMA) – Noţiuni fundamentale. Tehnici de codare”- ETF, Bucureşti, 2000 (350 pag.), ISBN 973-95319-1-1., referenţi Prof Dr Ing. I Marghescu (UPB), Prof. Dr. Ing. C Bălan (ATM), tiraj 250 buc.
 • S. Halunga, O. Fratu “Simularea sistemelor de transmisiune analogice şi digitale folosind mediul Matlab/Simulink ”- Editura Matrix Rom, Bucureşti, 2004 (324 pag.), ISBN 973-685-716-6. referenţi Prof. Dr. Ing. I. Constantin, (UPB), Prof Dr Ing. I Marghescu (UPB), tiraj 200 buc.
 • S. Halunga, O. Fratu, “Sisteme cu spectru împrăştiat de tip secvenţă directă: tehnici de sincronizare” – Editura Academiei tehnice Militare, Bucureşti ,2001 (182 pag.), ISBN 973-9456-96-0., referenţi Prof Dr Ing. I Marghescu (UPB), Conf. Dr. Ing. O Brădeanu (ATM), tiraj 150 buc.
 • O. Fratu, I. Fratu, „Transmisiuni de date BPSK şi BFSK”, ETF, Bucureşti, 1998 (44 pag.), îndrumar de proiect, ISBN 973-95319-0-3.
Lucrări publicate în reviste de specialitate: 6 Lucrări prezentate la Conferinţe internaţionale: 7
Mai multe detalii la: https://dblp.uni-trier.de/pers/hd/f/Fratu:Octavian
Datcu

Mihai Datcu

Facultatea de Electronică, Telecomunicații și Tehnologia Informației
La sfarsitul anului 2017, Profesorului Mihai Datcu i se acorda premiul Blaise Pascal International Chair of Excellence pentru deosebitele sale realizari in domeniul Data Science pentru Observarea Terrei. Acordat anual unui numar de 4 oameni de stiinta straini de renume international, Blaise Pascal Chair este un premiu francez, a carui extraordinara reputatie este confirmata de faptul ca printre savantii selectati se numarasi 5 castigatori ai Premiului Nobel. Prin urmare, incepand din 2018, Profesorul Mihai Datcu va ocupa pozitia de Profesor Invitat la Centre d’Etudes et de Recherche en Informatique(CEDRIC) al Conservatoire National des Arts et Métiers(CNAM), parte a grupului francez Grandes Écoles din Paris. Mihai Datcu a obtinut titlurile de Ing. Dipl. si Dr. Ing. in domeniul Electronica si Telecomunicatii in cadrul Universitatii Politehnica din Bucuresti, UPB, Romania in anii 1978 sirespectiv 1986. In 1999, primeste titlul de Habilitation à diriger des recherches in domeniul informaticii din partea Universitatii Louis Pasteur din Strasbourg, Franta. In prezent, este Profesor in cadrul Departamentului de Electronica Aplicata si Ingineria Informatiei din Facultatea de Electronica, Telecomunicatii si Tehnologia Informatiei, director al Centrului de Cercetare pentru Informatie Spatiala CEOSpacetech din UPB, Coordonatorul grupului de cercetare Data Intelligence and Knowledge Discovery din cadrul Centrului Aeropaptial German. Intre 1992 si 2002 a fost Profesor Invitat in cadrul Institultului Federal de Technologie, ETH Zurich. Intre 2005 si 2013 a fost Profesor titular al catedrei DLR-CNES din ParisTech, Telecom Paris. Domeniile sale de interes sunt: Data Science, Machine Learning, Artificial Intelligence si Computational Imaging pentru aplicatii spatiale. Este implicat in programe si proiecte dedicate pentru Big Data initiate de ESA, NASA, ROSA si alte agentii nationale. Este membru in grupul de lucru al ESA pentru Big Data from Space. In 2006 primeste premiul pentru cea mai buna lucrare din partea IEEE Geoscience and Remote Sensing Society, iar in 2008 i se acorda Ordinul National in grad de cavaler de catre Presedintele Romaniei pentru rezultate internationale exceptionale in domeniul cercetarii. In 1987 primeste premiul Traian Vuia din partea Academiei Romane pentru dezvoltarea sistemului SAADI pentru analiza de imagini si activitatile din domeniul procesarii de imagini. Este Fellow IEEE.
Mai multe detalii la: https://scholar.google.ro/citations?user=nKMSFeIAAAAJ&hl=ro
Mihai-Badescu

Mihail Viorel Bădescu

Facultatea de Inginerie Mecanică și Mecatronică
Profesor, Doctor, in cadrul UPB, catedra de Termotehnică. Membru si presedinte in Comisia de organizare a Cercului Stiintific Studentesc de Termotehnica, Facultatea de Inginerie Mecanica, Universitatea Politehnica din Bucuresti, 1991- prezent. A inceput activitatea stiintifica in anul 1973 , anul II de facultate , in cadrul colectivului condus de Conf. Dr. Ing. Candida Oancea de la Catedra de Fizica a IPB. Pana la terminarea facultatii , in 1977 , a participat in permanenta la activitatea cercului de Fizica , cu lucrari din domeniul mecanicii cuantice , corpului solid si energiei solare. In aceeasi perioada (1973-1977) a participat in cadrul grupului condus de Conf. Dr. Ing. Candida Oancea la diferite sesiuni stiintifice din tara precum si la o serie de contracte stiintifice. Dupa terminarea studiilor superioare si repartizarea in productie a mentinut in continuare legatura cu grupul condus de Conf. Dr. Ing. Candida Oancea , participind in calitate de colaborator extern al IPB la lucrarile a trei contracte de cercetare stiintifica. A participat , de asemeni , prin prezenta fizica si lucrari la mai multe sesiuni de comunicari stiintifice desfasurate in IPB precum si organizate de catre alte institutii din tara si strainatate. A sustinut prin prezenta fizica si interventii la discutii doua seminare organizate de IPB ( Seminarul de Structurile Fizicii – Catedra de Fizica , Seminarul de Teoria Elementelor Finite – Catedra de Matematici ). Directiile principale de cercetare la care a luat parte sunt :
 1. Studiul contactului metal-semiconductor
 2. Studiul sistemelor de captare si conversie a energiei solare in energie termica folosind insolatori plani.
 3. Studiul disponibilului de energie solara si a structurii acesteia.
 4. Studiul sistemelor de captare si conversie a energiei termice folosind campuri de heliostate.
 5. Modelarea cu metoda elementelor finite a solicitarilor mecanice si termice la care sunt supuse echipamentele termoenergetice.
 6. Studiul sistemelor de captare si conversie a radiatiei solare la nivel ridicat de temperatura.
 7. Studiul sistemelor de conversie fotovoltaica
 8. Fizica radiatiei.
 9. Fizica statistica si Termodinamica teoretica.
 10. Control optimal in ingineria proceselor termice.
 11. Analiza energetica a caselor pasive.
 12. Macroengineering
Mai multe detalii la: https://scholar.google.ro/citations?user=Y_qWfTYAAAAJ&hl=ro
idemetrescu

Ioana Demetrescu

Facultatea de Chimie Aplicată și Știința Materialelor
Ioana Demetrescu este profesor in cadrul Departamentului de Chimie Generala. A obtinut titlul de doctor in chimie in anul 1972 si coordoneaza activitati de doctorat din anul 1998. Este specializata in biomateriale si modificari de suprafete, coroziune si chimie-fizica. In ultimii 10 ani a coordonat 15 proiecte de cercetare. Pana in prezent a publicat 187 de articole de cercetare si are acumulat un factor Hirsch peste 20.
Lucrare reprezentativă: Demetrescu, I., Pirvu, C., Mitran, V., Effect of nano-topographical features of Ti/TiO2 electrode surface on cell response and electrochemical stability in artificial saliva,(2010) Bioelectrochemistry, 79 (1), pp. 122-129., 53 citari SCOPUS
Abstract: Suprafetele acoperite cu nanotuburi de TiO2 autoorganizate au dus la o mai buna rezistenta impotriva coroziunii a titanului si la o stabilitate mai mare in saliva artificiala. Testele celulare au indicat faptul ca fibroblastele se atasaza si supravietuiesc mai bine pe suprafete hidrofile.
Mai multe detalii la: https://scholar.google.com/citations?user=Miqb1RAAAAAJ&hl=en
aianculescu

Adelina Carmen Ianculescu

Facultatea de Chimie Aplicată și Știința Materialelor
Prof. Dr. Ing. Adelina-Carmen Ianculescu este specialist în domeniul materialelor oxidice multifuncţionale avansate, micro şi nanostructurate.A efectuat 2 stagii de cercetător asociat grd. I, însumând 30 luni la Universitatea Paul Sabatier din Toulouse, Franţa şi 2 stagii de profesor invitat (Univ. Paul Sabatier, Toulouseşi Univ. Limoges, Franţa). Este membru în Consiliul Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor Universitare - CNATDCU (2011 - prezent). Activitatea sa ştiinţifică a fost focalizată pe trei direcţii de cercetare prioritare: (a) materiale oxidice cu proprietăţi electrice, optice şi magnetice, aparţinând clasei denumite generic „electroceramică”, cu aplicaţii în microelectronică, optoelectronică şi spintronică, (b) materiale oxidice cu funcţie catalitică, cu impact important în protecţia mediului şi (c) biomaterialele oxidice cu aplicaţii în domeniul medical. Ca expert în domeniul menţionat a dezvoltat relaţii de colaborare cu laboratoare din străinătate (Italia, Franţa, Austria, Elveţia, Croaţia, Japonia, Suedia, Canada, Ungaria, etc.), în cadrul unor proiecte internaţionale de tip reţea: FP7-ESF COST nr. MP0904 (SIMUFER) - membru în comitetul managerial, COST-ELENA 539 şi POLECER. A publicat 120 lucrări în reviste cotate ISI (majoritatea în zona WOS Q1 - Fig. 1), 6 cărţi în edituri naţionale, o carte în editura NovaScience Publishers Inc, Hauppauge New York USA, 2010, achiziţionată de 753 biblioteci universitare / librării (http://www.worldcat.org/) şi 10 capitole de carte în edituri din străinătate (Wiley - 1; Elsevier - 2; NovaScience - 2; InTech - 1, Transworld Research Network - 3). A fost director / responsabil a 13 proiecte naţionale şi 6 proiecte internaţionale obţinute prin competiţie, a obţinut 7 brevete de invenţie naţionale. Este laureată a Premiului "I. G. Murgulescu" al Academiei Române pe anul 2001. A prezentat 18 contribuţii invitate de tip plenary lecture şi/sau key note lecture la manifestări ştiinţifice (congrese, conferinţe, simpozioane, work-shopuri) internaţionale şi 6 prelegeri şi 12 cursuri / lecţii invitate la universităţi din străinătate. Este membru al Consiliului Societăţii Europene de Ceramică. De asemenea, deţine calitatea de Membru în juriul concursului „Student Speech Contest” susţinut la fiecare ediţie a Conferinţei Societăţii Europene de Ceramică (evaluator reprezentant al României) şi este referent la 19 reviste străine de prestigiu, cotate ISI.
Lucrare reprezentativa: M. Crişan, N. Drăgan, D. Crişan, A. Ianculescu, I. Niţoi, P. Oancea, L. Todan, C. Stan, N. Stănică, The effects of Fe, Co and Ni dopants on TiO2 structure of sol-gel nanopowders used as photocatalysts for environmental protection: A comparative study, Ceramics International, 42 [2] (2016), 3088-3095, DOI: 10.1016/j.ceramint.2015.10.097, Elsevier, ISSN: 0272-8842; F.I. = 2.986, SRI = 4.19492; AIS = 0.496; Accession Number: WOS:000367277100021 (zona roşie - WOS Q1) - 16 citări (WOS).
Abstract: Lucrarea este importantă deoarece a deschis o direcție importantă în scopul obținerii de materiale multifuncționale destinate tratamentului cancerului osos. Pornind de la posibilitatea de tratament prin hipertermie, rezultatele obținute au permis dezvoltarea de material multifuncționale cu eliberare controlată de substanțe biologic active antitumorale, îmbinând activitatea antitumorală a nanoparticulelor și a substanțelor biologic active eliberate, după profile de eliberare impuse post-implantare.
Mai multe detalii la: https://scholar.google.ro/citations?user=l0dlpJ8AAAAJ&hl=en