Bucuresti – Orasul tinerilor activi pe piata muncii

Bucuresti – Orasul tinerilor activi pe piata muncii

Universitatea POLITEHNICA din București sprijina inițiativa Primăriei Municipiului București care prin intermediul Centrului pentru Tineret al Municipiului București vine în ajutorul tinerilor cu vârsta cuprinsă între 18 – 35 de ani prin adoptarea și aplicarea unor măsuri de prevenire, atenuare si înlăturare a efectelor factorilor de risc specifici de natură socio-profesională, precum și combaterea șomajului în rândul tinerilor.

Programul ”București – orașul tinerilor activi pe piața muncii” reprezintă o soluție excelentă pentru creșterea ratei de ocupare a forței de muncă în rândul tinerilor bucureșteni și minimizarea ratei șomajului. În atingerea scopului propus, prin derularea proiectului, un număr de 2000 de tineri vor beneficia de cursuri de inițiere, calificare, specializare sau perfecționare profesională și acordarea de stimulente în momentul angajării. Este de asemenea un aspect important în privința dezvoltării economico-sociale la nivelul capitalei.

Proiectul își propune să sprijine tinerii bucureșteni și proaspeții absolvenți de studii gimnaziale, liceale și superioare aflați încă în proces de formare, dezvoltare personală, perfecționare și integrare în piața muncii.

Într-o societate modernă aflată într-o continuă dezvoltare, tinerii reprezintă o prioritate!

Regulamentul proiectului si lista cursurilor pot fi găsite pe site-ul: www.ctmb.eu    


**În urma transmiterii formularului online de înscriere, solicitanții vor proceda la depunerea dosarului, la adresa:

Șos. Ștefan cel Mare, nr. 38, sector 2, București, Biroul de Relații cu Publicul,

conform programului de lucru cu publicul : Luni, Miercuri 10:00 – 16:00, Marți, Joi: 10:00 – 17:00, Vineri:10:00 – 14:00.


http://ctmb.eu/?page_id=16882