BOGZA Amir – Oliviu / Convertor coborâtor izolat DC-DC 3.2KW pentru automobile electrice și hibride / Isolated Step Down DC-DC 3.2KW Converter for Electrical and Hybrid Vehicles – 24.09.2021, ora 9:00

În data de 24.09.2021, la ora 9:00, va avea loc, în cadrul facultății de Inginerie Electrică, ședința de dezbatere și susţinere publică, care se va desfășura online, a tezei de doctorat cu titlul:

Convertor coborâtor izolat DC-DC 3.2KW pentru automobile electrice și hibride / Isolated Step Down DC-DC 3.2KW Converter for Electrical and Hybrid Vehicles

elaborată de

BOGZA Amir – Oliviu,

REZUMAT_RO / REZUMAT_EN

în domeniul fundamental  ȘTIINTE INGINEREȘTI, domeniul de doctorat INGINERIE ELECTRICĂ, componenţa comisiei fiind următoarea:

NUMELE ŞI PRENUMELE CALITATEA
Prof.dr.ing. MIHAELA MARILENA ALBU PREŞEDINTE
Prof.dr.ing. DAN FLORICĂU CONDUCĂTOR DE DOCTORAT
Prof.dr.ing. SORIN MUȘUROI MEMBRU
Conf.dr.ing. DORIN OCTAVIAN NEACȘU MEMBRU
Prof.dr.ing. VALENTIN NĂVRĂPESCU MEMBRU

Persoanele interesate pot participa la ședința de dezbatere și susținere publică online prin transmiterea solicitării la adresa de e-mail: sdie@upb.ro,  astfel vor primi acces la canalul unde se va putea urmari susținerea publică.

Teza poate fi consultată la Biblioteca Universității Politehnica din București, situată în localul din Splaiul Independenței nr. 313.