BeAntreprenor – LISTE PROVIZORII PENTRU DOCTORANZI SI POSTDOCTORANZI ADMISI Si RESPINSI

BeAntreprenor – LISTE PROVIZORII PENTRU DOCTORANZI SI POSTDOCTORANZI ADMISI Si RESPINSI

Programul Operațional Capital Uman Axa prioritară 6 – Educație și competențe Proiect: Burse pentru educația antreprenorială în rândul doctoranzilor și cercetătorilor postdoctorat (BeAntreprenor!) Cod MySMIS: 124539

Liste provizorii:

Listă provizorie cu doctoranzii admiși 

Lista provizorie doctoranzi respinsi 

Listă provizorie cu cercetătorii postdoctorat admiși

Listă provizorie cu cercetătorii postdoctorat respinși