Be Antreprenor – Perioada de înscriere se prelungește până la data de 31 august 2019

Be Antreprenor – Perioada de înscriere se prelungește până la data de 31 august 2019

Perioada de înscriere la proiectul de burse doctorale și postdoctorale „Burse pentru educația antreprenorială în rândul doctoranzilor și cercetătorilor postdoctorat (Be Antreprenor!)” se prelungește până la data de 31 august 2019

Ca urmare a ERATEI nr. 1/23.08.2019 la Metodologia de selecție a grupului ţintă al proiectului Burse pentru educația antreprenorială în rândul doctoranzilor și cercetătorilor postdoctorat (Be Antreprenor!), MySMIS 124539 (nr. contract 51680/09.07.2019), parteneriatul proiectului anunță prelungirea perioadei de înscriere a doctoranzilor și cercetătorilor posdoctorat. Proiectul vizează creșterea potențialului de angajare pentru studenții doctoranzi și postdoctoranzi care studiază în domeniile inginerie mecanică, inginerie industrială, inginerie aerospațială și ingineria transporturilor. Aceștia vor participa la programe de formare antreprenorială, consiliere și orientare profesională, module de cursuri complementare și programe de învățare la un potențial loc de muncă.

Programele sunt dezvoltate în parteneriat cu agenți economici și actori relevanți din domeniul cercetării, dezvoltării și inovării (CDI). Grupul țintă este format din 70 de studenți doctoranzi cu frecvență, înmatriculați în ultimii doi ani ai programului de studii doctorale și 30 de cercetători postdoctorat care au obținut titlul științific de doctor cu cel mult 5 ani înainte de admiterea în programul postdoctoral.
Persoanele eligibile și interesate să facă parte din grupul țintă al proiectului se pot înscrie online, până la data de 31 august 2019, la adresa placedo.pub.ro/inscriere.

Pentru mai multe informaţii privind proiectul „Burse pentru educația antreprenorială în rândul doctoranzilor și cercetătorilor postdoctorat (Be Antreprenor!)” puteţi contacta echipa proiectului la adresa de e-mail be_antreprenor@upb.ro.

Vă dorim succes!