Anunț selecție parteneri în cadrul Programul de Cercetare (RO 02) finanțat prin Mecanismele financiare Spațiul Economic European (SEE) și Norvegian 2014-2021

COMUNICAT DE PRESA

Universitatea Politehnica din București inițiază un proiect de cercetare colaborativă referitor la realizarea unui gateway inteligent care are scopul de a unifica tehnologiile și metodele de comunicație eterogene care stau la baza infrastructurii critice din societatea modernă. Acest lucru presupune colectarea datelor de la dispozitive de toate felurile (senzori IoT, telefoane mobile, dispozitive embedded) și agregarea și transmiterea lor către un backend, printr-o adaptare inteligentă a canalelor de comunicație folosite și a modului în care acestea sunt utilizate.

Termenul de depunere al proiectului este 15.12.209, așa că se solicită potențialilor parteneri să trimită o scrisoare de interes către Universitatea Politehnica din București la adresa ciprian.dobre@cs.pub.ro (mailto:ciprian.dobre@cs.pub.ro) pana cel tarziu la data de 6.12.1019 ora 18:00.  Scrisoarea trebuie să conțină o motivație a interesului în proiect, experiența în proiecte similare (care susțin competențele firmei în domeniul vizat) și dovada capacității de a implementa o aplicație pilot de monitorizare a mediului înconjurător.

Proiectul are un total de 6 activități propuse:

  1. Management de proiect – asigură coerența globală a proiectului, pentru a duce la atingere obiectivelor
  2. Schimb de cunoștințe – se referă la coordonarea activităților de training și networking, ce vor duce la transferul eficient al cunoștințelor între parteneri
  3. Design științific – analiza metricilor importante care influențează calitatea în comunicație, cum ar fi metrici de rețea (viteză, latență, pachete pierdute, etc.), de aplicație (streaming video, upload și download pe HTTP, etc.), context (locație, etc.) sau mobilitate (densitatea utilizatorilor într-o zonă, etc.) și propunerea unor algoritmi pentru gateway-ul inteligent
  4. Validare – implică selecția unor componente hardware și software dintr-un testbed care să îndeplinească niște condiții stabilite la activitatea 3 și portarea/implementarea algoritmilor propuși la activitatea 3 pe aceste componente
  5. Extensii ale platformei de test pe gateway-uri hardware și software reale – se vor dezvolta două studii de caz, unul în România (monitorizare ambientală de mediu) și unul în Norvegia (un serviciu de ambulanță), pentru a testa și demonstra performanțele gateway-ului inteligent și ale algoritmilor propuși
  6. Diseminare și comercializare – realizarea unei analize de piață pentru potențiali beneficiari, transferul către industrie, diseminarea rezultatelor proiectului, etc.

Pentru informații suplimentare vă rugăm să accesați site-ul:
https://uefiscdi.gov.ro/eea-grants-proiecte-colaborative-de-cercetare
sau să ne contactați la adresa de email:
ciprian.dobre@cs.pub.ro