Anunț selecție partener industrial în cadrul proiectului PDCare

Anunț selecție partener industrial în cadrul proiectului PDCare

Anunț selecție partener industrial în cadrul proiectului PDCare inițiat de UPB pentru a fi depus în cadrul apelului “EEA Grants – Proiecte Colaborative de Cercetare”

Centrul de Cercetare CAMPUS (http://campus.pub.ro/) din cadrul Universității Politehnica din București inițiază un proiect colaborativ de cercetare ce va depus în cadrul apelului UEFISCDI “EEA Grants – Proiecte Colaborative de Cercetare” (https://uefiscdi.ro/eea-grants-proiecte-colaborative-de-cercetare).

Proiectul își propune realizarea unui dispozitiv de monitorizare automată a pacienților bolnavi de Parkinson, folosind diferiți senzori și algoritmi de inteligență artificială (IoT, Artificial Intelligence). Proiectul este realizat în parteneriat cu spitale specializate în această afecțiune.

Se solicită potențialilor parteneri industriali interesați să trimită o scrisoare de interes către Centrul de Cercetare CAMPUS, Universitatea Politehnica din București, la adresa de email: bogdan.ionescu@upb.ro până la data de 29.11.2019. Scrisoarea trebuie să conțină o motivație a interesului în proiect, experiența în proiecte similare (care susțin competențele firmei în domeniul vizat) și dovada capacității de a implementa un astfel de dispozitiv. Propunerile vor fi evaluate de o comisie de experți iar decizia de acceptare în consorțiu va fi publicată la data de 02.12.2019.

02 decembrie 2019

Rezultat proces de selecție:
În urma analizei propunerilor primite, comisia întrunită în data de 02-12-2019 decide acceptarea Siemens România ca partener în propunerea de proiect.

Puteți obține informații suplimentare la adresa de email: bogdan.ionescu@upb.ro.