Ambasadori ai Universității POLITEHNICA din București pot fi elevi ai claselor a IX-a – a XII-a care își manifestă interesul față de oferta educațională a UPB și de perspectivele și facilitățile pe care le oferă statutul de student al acestei universități.

Titlul de ambasador se conferă elevilor ce au capacitatea de a promova Universitatea POLITEHNICA din București în unitățile de învățământ din care provin, în grupurile de prieteni și cunoștințe, atât prin susținerea unor prezentări sau în cadrul unor discuții deschise, cât și în mediul online.

Aceștia vor fi promotorii valorilor și principiilor morale, educaționale, științifice și culturale ale UPB.

 

Beneficii:

Viitorii ambasadori ai UPB vor participa la sesiuni de informare susținute de reprezentanți ai universității, în cadrul cărora le vor fi prezentate detalii despre cele 15 facultăți, despre facilitățile pentru studenți, parteneriatele și perspectivele educaționale și profesionale.

În calitate de ambasadori, aceștia vor fi invitați la evenimentele organizate în cadrul Universității POLITEHNICA din București.

Pentru a putea promova UPB în deplină cunoștință de cauză, ambasadorii vor putea vizita, însoțiți de studenți și/sau de reprezentanți ai universității, cele 15 facultăți, campusul universitar, căminele, biblioteca, centrul de consiliere și de orientare în carieră sau orice alt punct de interes pentru aceștia.

Toți elevii implicați vor primi materiale promoționale și informative și diplome onorifice care să ateste calitatea acestora de ambasadori ai UPB.

 

Atribuții:

 

Ambasadorii UPB vor promova universitatea în toate mediile în care activează (școlar, social, online etc.).

Elevii ambasadori vor susține, în unitățile de învățământ din care provin, prezentări ale ofertei educaționale a Universității POLITEHNICA din București și vor furniza informații despre admitere, facultăți etc.

Ambasadorii UPB vor fi promotorii tuturor activităților organizate de UPB și destinate elevilor – concursuri, prelegeri, prezentări.

Ambasadorii UPB vor primi materiale informative pentru a le împărți colegilor, profesorilor, prietenilor sau oricăror persoane care își manifestă interesul față de universitate.

Aceștia vor promova, prin rețelele de socializare online, informații de interes pentru rețeaua lor de cunoștințe (informații despre admitere, facultăți, despre diferite evenimente organizate de UPB, deschise publicului larg – conferințe, târguri de prezentare a ofertelor educaționale, demonstrații etc.).

 

Contractul de voluntariat:

Elevii ambasadori ai UPB vor semna un contract de voluntariat.

În baza acestui contract, elevii ambasadori vor putea promova universitatea atât în mediul online, cât și în cel offline.

La finalul perioadei contractuale, elevii ambasadori vor primi un certificat și o diplomă de voluntar.

Pentru mai multe informații, vă rugăm să consultați Regulamentul de Organizare și Funcționare. (hyperlink)

Pentru înscriere, vă rugăm să completați următorul formular: … (link)