ADMITERE DOCTORAT 2018

Universitatea POLITEHNICA din București (UPB) organizează concurs de admitere la studii universitare de doctorat pentru anul universitar 2018/2019.

Admiterea la studiile universitare de doctorat se organizeaza in sesiunile iunie-iulie 2018 (sesiunea I) si respectiv septembrie (sesiunea II), in conformitate cu programul de desfășurare al concursului de admitere prezentat.

SESIUNEA I IUNIE-IULIE 2018
SESIUNEA II SEPTEMBRIE 2018
ÎNSCRIERE
ÎNSCRIERE
25 iunie – 29 iunie 2018
25 iunie – 29 iunie 2018
PROBĂ CONCURS
PROBĂ CONCURS
02 - 04 iulie 2018
02 - 04 iulie 2018
ÎNSCRIERE
ÎNSCRIERE
27 august – 14 septembrie 2018
27 august – 14 septembrie 2018
PROBĂ CONCURS
PROBĂ CONCURS
17 - 18 septembrie 2018
17 - 18 septembrie 2018

Valoarea taxei de înscrire la concursul de admitere la doctorat este de 200 lei și se achită la casieria UPB.
Pentru candidații înscriși în sesiunea iunie-iulie 2018, taxa este de 150 lei cu excepția candidaților care au absolvit un program de masterat în UPB pentru care taxa este de 100 lei.

DOCUMENTE UTILE ADMITERE 2018
  • CONTACT ȘCOLI DOCTORALE
  • CONDUCĂTORI DOCTORAT
  • METODOLOGIE
  • DOCUMENTE UTILE
  • DOSAR ÎNSCRIERE
  • REGULAMENT

Candidatul la concursul de admitere la doctorat depune la secretariatul școlii doctorale un DOSAR DE ÎNSCRIRE, care trebuie să conțină următoarele documente:
1. Cerere de înscriere (Anexa 2)
2. Fișa personală de înscriere (Anexa 3)
3. Curriculum vitae
4. Lista de lucrări publicate
5. Documente originale:
– diplome de absolvire (Licență, Masterat)
– suplimente la diplomă (Licență, Masterat)
– diploma de bacalaureat
– certificat de naștere
– certificat de căsătorie sau alt act de schimbare a numelui (unde este cazul)
6. Chitanța privind plata taxei de înscriere
7. Copie buletin / carte de identitate
8. Declarație pe propria răspundere că nu a mai beneficiat anterior de un loc bugetat la studii universitare de doctorat (Anexa 5)

HARTA CAMPUS LEU

(Bulevardul Iuliu Maniu, nr. 1-3, sector 6, București)

HARTA CAMPUS POLIZU

(Strada Gheorghe Polizu, nr. 1-7, sector 1, București)

HARTA CAMPUS NOUL LOCAL

(Splaiul Independenței, nr. 313, sector 6, București)