A-Success – Workshop Online – Îmbunătățirea calității învățământului doctoral și postdoctoral din domeniul ingineriei energetice – IEn

A-Success – Workshop Online – Îmbunătățirea calității învățământului doctoral și postdoctoral din domeniul ingineriei energetice – IEn

Universitatea POLITEHNICA București, în parteneriat cu Asociația Comitetul Național Român al Consiliului Mondial al Energiei (CNR-CME), are deosebita plăcere de a vă invita online pentru a participa la Workshop-ul „Îmbunătățirea calității învățământului doctoral și postdoctoral din domeniul Ingineriei energetice”.

Evenimentul este organizat în cadrul proiectului intitulat „Dezvoltarea competențelor de antreprenoriat ale doctoranzilor și postdoctoranzilor – cheie a succesului în carieră (A-Succes)”, cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman şi este primul workshop din seria celor patru evenimente similare, care urmează să se desfășoare pe parcursul acestui an.

Obiectivul workshop-ului este de a crea cadrul general de informare/comunicare între membrii grupului țintă din cadrul proiectului și potențialii angajatori din mediul public/privat, în vederea unei corelări cât mai eficiente a competențelor și cunoștințelor/aptitudinilor tehnice dobândite de către absolvenți, cu cerințele pieței muncii, din domeniul energeticii.

Printre invitați se vor regăsi reprezentanți ai mediului academic din UPB (studenți, doctoranzi, cercetători postdoctorat, cadre didactice, conducători ai unor Școli Doctorale etc.) și din alte instituții de învățământ superior, dar și reprezentanți ai mediului economic public/privat.