A-Succes – Programarea sesiunilor de consiliere și orientare profesională pentru luna ianuarie 2020

A-Succes – Programarea sesiunilor de consiliere și orientare profesională pentru luna ianuarie 2020

 Dezvoltarea competențelor de antreprenoriat ale doctoranzilor și postdoctoranzilor – cheie a succesului în carieră (ASucces) Cod MySMIS: 125125

Subactivitate 6.1 – Dezvoltarea și implementarea unui program de consiliere și orientare profesională în rândul doctoranzilor și postdoctoranzilor

Programarea sesiunilor de consiliere și orientare profesională pentru luna ianuarie 2020