A-SUCCES – Programarea sesiunilor de consiliere și orientare profesională pentru luna februarie 2020

A-SUCCES – Programarea sesiunilor de consiliere și orientare profesională pentru luna februarie 2020

Titlul proiectului: Dezvoltarea competențelor de antreprenoriat ale doctoranzilor și postdoctoranzilor – cheie a succesului în carieră (A-Succes)
Cod MySMIS: 125125
Subactivitate 6.1 – Dezvoltarea și implementarea unui program de consiliere și orientare profesională în rândul doctoranzilor și postdoctoranzilor

A-SUCCES – Programarea sesiunilor de consiliere și orientare profesională pentru luna februarie 2020