A-Succes – Programarea sesiunilor de consiliere și orientare profesională pentru luna decembrie 2019

A-Succes – Programarea sesiunilor de consiliere și orientare profesională pentru luna decembrie 2019

 Dezvoltarea competențelor de antreprenoriat ale doctoranzilor și postdoctoranzilor – cheie a succesului în carieră (ASucces) Cod MySMIS: 125125
Dezvoltarea și implementarea unui program de consiliere și orientare profesională în rândul doctoranzilor și postdoctoranzilor

Programarea sesiunilor de consiliere și orientare profesională pentru luna decembrie 2019