A-Succes – Programarea lunii ianuarie 2020 a componentei practice a programului antreprenorial – Formator program antreprenoriat 4

A-Succes – Programarea lunii ianuarie 2020 a componentei practice a programului antreprenorial – Formator program antreprenoriat 4

Dezvoltarea competențelor de antreprenoriat ale doctoranzilor și postdoctoranzilor – cheie a succesului în carieră (A-Succes) Cod MySMIS: 125125

Subactivitate SA 5.2 Dezvoltarea si implementarea componentei practice a programului antreprenorial

Programarea lunii ianuarie 2020 a componentei practice a programului antreprenorial – Formator program antreprenoriat 4