A-SUCCES – Programarea lunii februarie 2020 a componentei practice a programului antreprenorial – Formator program antreprenoriat 4 – Conf. Corina Dumitrescu

A-SUCCES – Programarea lunii februarie 2020 a componentei practice a programului antreprenorial – Formator program antreprenoriat 4 – Conf. Corina Dumitrescu

Titlul proiectului: Dezvoltarea competențelor de antreprenoriat ale doctoranzilor și postdoctoranzilor – cheie a succesului în carieră (ASucces)
Cod MySMIS: 125125
Subactivitate SA 5.2 Dezvoltarea si implementarea componentei practice a programului antreprenorial

A-SUCCES – Programarea lunii februarie 2020 a componentei practice a programului antreprenorial – Formator program antreprenoriat 4 – Conf. Corina Dumitrescu