A-SUCCES – Programarea lunii februarie 2020 a componentei practice a programului antreprenorial – Formator program antreprenoriat 1 – Conf. Dan Dumitriu

A-SUCCES – Programarea lunii februarie 2020 a componentei practice a programului antreprenorial – Formator program antreprenoriat 1 – Conf. Dan Dumitriu

Titlul proiectului: Dezvoltarea competențelor de antreprenoriat ale doctoranzilor și postdoctoranzilor – cheie a succesului în carieră (ASucces)
Cod MySMIS: 125125

A-SUCCES – Programarea lunii februarie 2020 a componentei practice a programului antreprenorial – Formator program antreprenoriat 1 – Conf. Dan Dumitriu